Ilmaista lyhytterapiaa nuorille Oulussa 

30.8.2022

Nuorten mielenterveyspalvelut ovat valtakunnallisesti ruuhkautuneet – jopa kriisiytyneet. Matalan kynnyksen nopeaa apua ei ole tarjolla riittävästi. Jonotus palveluihin voi kestää kuukausia. Vamoksen valmentajat Sari Paihonen ja Pirita Satomaa kirjoittavat Oulun Vamoksen, Oulun kaupungin ja seurakuntien nuorille tarjoamasta ilmaisesta lyhytterapiasta.

Nopeasti ja helposti saatava keskusteluapu ennaltaehkäisee haasteiden kasautumista ja elämäntilanteiden vaikeutumista sekä antaa inhimillistä tukea palveluihin jonottaessa. Lyhytterapiassa nuori pääsee keskustelemaan mielen päällä olevista asioistaan ja miettimään terapeutin kanssa käytännönläheisiä vaihtoehtoja ja arjen askeleita oman hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Nuori saattaa pohtia, onko oma asia tai ongelma tarpeeksi iso, jotta siitä kehtaa tulla keskustelemaan lyhytterapiaan. Joskus taas nuori voi vertailla omaa tilannetta muiden haasteisiin, jolloin hän ei halua viedä aikoja mielestään apua enemmän tarvitsevilta. Rohkaisemme nuoria tulemaan lyhytterapiaan. Mikään asia tai ongelma ei ole liian pieni lyhytterapiavastaanotolle. Tapaamisessa tarkastellaan yhdessä nuoren kanssa hänen vahvuuksiaan menneestä, voimavarojaan nykyisyydestä ja eritysesti luodaan toiveikkaita tulevaisuuden näkymiä. Tapaamisaikoja on tarjolla keskiviikkoisin ja niitä on tähän mennessä riittänyt kaikille halukkaille. 

Toisaalta lyhytterapiaan tulee myös mielenterveyspalveluihin jonottavia, trauma- ja psykoterapian tai muiden erityispalveluiden tarpeessa olevia nuoria. Lyhytterapiassa autetaan nuorta ja ohjataan tarvittaessa tiiviimmän tuen piiriin sekä kannatellaan jonotettaessa palveluihin. Myös haastavassa elämäntilanteessa nuoret voivat tukeutua lyhytterapeuttiseen keskusteluun. Terapeutin kanssa tarkastellaan esimerkiksi arjen pieniä hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Vaikeaakin elämäntilannetta voi helpottaa kokemus siitä, että tulee kohdatuksi ja kuulluksi, saa kehuja tai oivaltaa asioita, mitkä ovat jo hyvin ja mistä kannattaa pitää kiinni.  

Lyhytterapia soveltuu ja on tarkoitettu ihan kaikille nuorille haasteiden luonteesta riippumatta. Jokainen nuori kohdataan yksilöllisesti ja oman elämänsä asiantuntijana.  

Toiminnan tarkoituksena on tukea nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia tarjoten ennaltaehkäisevää ja akuuttia keskusteluapua. Sen avulla vastataan niin nuorten tarpeeseen keskustella ja tulla kohdatuksi kuin myös palveluiden saatavuuden haasteisiin. Joku nuori voi tarvita terapian sijaan käytännöllisempää tukea arkeen, kun taas toiselle lyhytterapiakäynti voi olla ensiaskel kohti tiiviimpää keskustelutukea tai pidempikestoista apua. Parhaimmillaan kertakäynti helpottaa nuoren oloa ja hän saa uusia näkökulmia sekä selkeyttä, miten edetä tilanteessaan. Jo tieto palvelun olemassaolosta voi helpottaa nuorta – tiedossa on paikka, johon pääsee tarvittaessa. 

Kertakäyntejä nuorille ja nuorille aikuisille 

Lyhytterapiakäynnit on suunnattu oululaisille yli 16-vuotiaille nuorille, aina 30-vuotiaisiin asti. Tapaamiset ovat kertaluontoisia ja kestoltaan noin 45 minuuttia. Nuorella on halutessaan mahdollisuus myös uuteen tapaamiseen, mutta vastassa ei välttämättä ole sama terapeutti. Tapaaminen on luottamuksellinen ja halutessaan sinne voi tulla nimettömänä, eikä käynnistä tehdä kirjauksia. Nuori voi ottaa tapaamiseen mukaan myös läheisen henkilön. Tarjoamme lyhytterapiaa ilmaiseksi ja ilman lähetettä. 

Tavoitteena on, että nuori hyötyy kertatapaamisesta. Tapaamisessa käytetään ratkaisukeskeisiä lyhytterapian menetelmiä. Terapeutit ovat koulutettuja lyhytterapeutteja tai psykoterapeutteja. Työskentelyssä etsitään voimavaroja ja rakennetaan ratkaisuja nuoren omaa viitekehystä hyödyntäen.  

Lyhytterapiaa on tarjolla Byströmin Ohjaamossa ja Nuortenkahvila Kivijalassa 

Byströmin Ohjaamossa toimii lyhytterapiavastaanotto ajanvarauksella, terapeutteina Vamoksen valmentajat. Toiminta alkoi maaliskuussa yhteistyönä Oulun kaupungin ja ohjaamon työntekijöiden kanssa ja jatkuu ainakin vuoden 2022 loppuun. 

Lyhytterapiaa 16–29-vuotiaille oululaisille nuorille ajanvarauksella keskiviikkoisin klo 12–14.30 Byströmin Ohjaamossa, os. Hallituskatu 5. Ajan voi varata Byströmin infosta, puhelimella numerosta 050 599 2293 tai sähköpostilla bystrom@ouka.fi.
Linkki Byströmin ohjaamon sivulle.

Nuori voi odotella vuoroaan ohjaamon kirjastoaulassa ja paikalla on henkilökuntaa ohjaamassa palveluun. Byströmin Ohjaamosta löytyy kattavasti tietoa nuorten ryhmistä sekä muista nuorille suunnatuista palveluista.  

Kirkon walk in -terapia toimii ilman ajanvarausta, saapumisjärjestyksessä. Terapiaan voi tulla taustasta riippumatta ja terapeutteina toimivat seurakunnan ja Vamoksen työntekijöiden lisäksi pätevät vapaaehtoiset terapeutit. Toiminta on suunniteltu pysyväisluonteiseksi Oulussa. 

Kirkon walk in -terapia 16–30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille keskiviikkoisin klo 15–18 Nuortenkahvila Kivijalassa, os. Isokatu 17 (kulku sisäpihalta). ”Tule vain paikalle!” 

Nuortenkahvila Kivijalan aulassa on vastassa aulatyöntekijä ja tarjolla on virvokkeita. Paikalla on kaksi terapeuttia ja jos nuori joutuu odottelemaan vuoroaan, voi hän halutessaan pohtia alkulomakkeeseen omaa tilannettaan. Seurakunta tarjoaa Kirkon walk in -terapiapäivystyksissä mukana oleville työntekijöille ja vapaaehtoisille terapeuteille perehdytyksen, työnohjausta ja yhteisiä tapaamisia toiminnan tueksi. Linkki Nuortenkahvila Kivijalan sivulle.

Kokemukset toiminnasta 

Aloitimme Vamos Oulun tiimissä suunnittelun lyhytterapian tarjoamisesta nuorille alkuvuodesta 2022. Otimme yhteyttä eri toimijoihin niin kaupungin kuin seurakunnan taholla sekä kartoitimme palveluja psykososiaalisen, kriisi- ja terapiatuen tarjoajista. Kiinnostusta ja tahtotilaa toimintaa kohtaan löytyi. Toiminta Byströmin Ohjaamossa alkoi maaliskuussa ja kirkon walk in -terapia alkoi huhtikuussa 2022. Vamoksen työntekijät otettiin tiiviisti mukaan kirkon walk in -terapian toteuttamiseen jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Seurakuntien käyttämä valtakunnallinen malli on ollut pohjana myös Byströmin Ohjaamossa tarjottavassa lyhytterapiassa. 

Nuorten palautteissa lyhytterapia on saanut hyviä arvioita ja sitä suositellaan! 

Nuoret ovat löytäneet hyvin ilmaiseen lyhytterapiaan Oulussa. Lyhytterapiaan ohjaudutaan muun muassa ammattilaisen tai läheisten tuella, mutta myös itsenäisesti. Kävijöitä on ollut viikoittain, mutta vapaita aikoja löytyy ja palveluissa on tilaa. Keskusteluissa on korostunut ihmissuhteisiin liittyvät huolenaiheet, yksinäisyys, terveyshuolet ja jaksaminen, tulevaisuudennäkymät sekä masennus ja ahdistus. Molempien lyhytterapiapalveluiden palautekyselyissä on saatu toiminnasta erinomaisia arvioita. Kyselyiden perusteella nuoret ovat pääasiassa arvioineet, että: “Keskustelussa puhuttiin minulle tärkeistä asioista” ja “Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi”. Myös “Tilanteeni helpottui” -väittämä on saanut hyvät arviot ja palvelua suositellaan mielellään muillekin.   

Yhtäläisyydet ja erot Vamos-valmennukseen 

Lyhytterapiakäynnit eroavat varsinaisesta Vamos Oulu -hankeen päätoiminnasta eli vamosvalmennuksesta. Valmennus koostuu sekä yksilö- että ryhmävalmennuksesta. Terapiassa keskustellaan yhdellä kertakäynnillä intensiivisesti nuoren elämäntilanteesta tai yksittäisestä aiheesta, kun taas Vamos-valmennus voi olla pitkäjänteistä nuoren rinnallakulkemista monialaista yhteistyötä tehden. Valmennukseen sisältyy tarkemmin nuoren elämäntilanteen ja palveluidentarpeen kartoittaminen. Joskus valmennukseen kuuluu käytännön auttamista, vaikkapa kodin puhtauteen, päihteettömyyden tukemiseen tai palveluihin saattamiseen ja kiinnittymiseen liittyen. Ryhmävalmennuksessa saadaan vertaistukea ja opetellaan yhdessä tärkeitä taitoja, mukavan yhdessäolon lisäksi. Lue lisää Vamoksen työotteesta. Yhtäläistä lyhytterapiassa ja valmennuksessa on nuoren rohkaisu sekä itsetunnon ja oman toimijuuden tukeminen tavoitteellisesti. Lähtökohtana on nuoren omat tarpeet ja toiveet. 

Sekä lyhytterapiakäynneillä että Vamos-valmennuksessa etsitään nuoren kanssa yhdessä hänen toiveidensa mukaisia tavoiteltavia asioita ja mietitään askelia tavoitteisiin pääsemiseksi.  

Yksilö- ja ryhmävalmennuksissa voidaan hyödyntää ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia menetelmiä osana valmennusta. Vamos Oulun tiimin työntekijöiltä löytyy monipuolista osaamista terapeuttisten valmiuksien lisäksi muun muassa nuorisotyöstä, lastensuojelusta, neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden kuntoutuksesta sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. 

Yhteistyöllä on merkitystä 

Yhdessä ja yhteistyössä toimien saamme enemmän aikaan nuortemme hyvinvoinnin eteen. Kiitos Oulun kaupungin ja Oulun seurakuntien työntekijäkumppaneillemme yhteistyöstä: halukkuudesta kehittää nopeasti ja helposti saatavaa apua nuorille ja olla mahdollistamassa ja toteuttamassa sitä käytännössä! Lämmin kiitos myös arvokasta vapaaehtoistyötä tekeville ammattilaisille, jotka päivystävät kirkon walk in -terapiassa oman työn tai yrityksen ohessa tai jo aktiivisen työuran päätyttyä.  

Hyvinvointialueille siirryttäessä toivomme nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja tuen mahdollistuvan entistä paremmin sekä yhteistyön laajentuvan. Nuorten mielenterveyden edistämisen kannalta olisi tärkeä vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan rakenteisiin ja asenteisiin, jotta palvelutarpeet pitkällä aikavälillä vähenisivät. Tällä hetkellä nuoret kuitenkin tarvitsevat tehokasta ja tavoitettavaa tukea ja apua mielenterveyden haasteisiin. 

Kannustamme ohjaamaan nuoria ilmaiseen lyhytterapiaan Oulussa. Toivotamme lämpimästi tervetuloa keskiviikkoisin Byströmin ohjaamon ajanvarausajoille tai tulemaan paikan päälle kirkon walk in -terapiaan.  

In English: We offer free of charge brief therapy for young people aged 16 to 29, living in Oulu. If you need this service in English, please inquire in advance about the language skills of the service provider. Contact information: Sari Paihonen, 050 470 7815 / sari.paihonen@hdl.fi. 

Kirjoittajat Sari Paihonen ja Pirita Satomaa työskentelevät Vamos Oulun tiimissä valmentajina ja tarjoavat nuorille ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Linkki Vamos Oulun sivulle
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: