Kohtaamisen merkitys korostuu nuorten kanssa

1.6.2022

Nuorten ohjelman kiertue on ollut käynnissä huhtikuun alusta lähtien. Kiertueen aikana on tavattu kasvotusten kymmeniä nuoria eri puolilla Suomea. Olemme kohdanneet hyvin erilaisissa tilanteissa olevia nuoria. Osalla heistä on päihde- tai mielenterveyden haasteita, jotkut ovat asunnottomia, olemme tavanneet vammaisia nuoria sekä työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevia nuoria.

 

Yksi asia, joka on korostunut kaikkialla, on kohtaamisen merkitys. Nuoret ovat kokeneet tärkeäksi sen, että heidän luokseen on tultu ja heidän ajatuksiaan on kuunneltu. Vaikka osa nuorista on kokenut aluksi tilanteen jopa ahdistavaksi, on lopulta kaikilla ollut todella paljon asioita mielen päällä. Juttua on riittänyt usein enemmän, kuin aikaa on ollut käytettävissä.

Monet nuoret ovat kokeneet, että he ovat erilaisia ja etteivät he tule hyväksytyiksi omana itsenään. Kokemukset kiusaamisesta, kuulumattomuudesta ja ulkopuolisuudesta värittävät heidän elämäänsä ja moni kaipaa hyväksyntää. Eräs nuori sanoitti asian näin: ”Jos me kaikki olisimme mukavia toisillemme, eikö meillä kaikilla olisi hyvä olla?”

Tavoitteena nuorten äänen monipuolistaminen

Kiertueen aikana on jo nyt kerätty paljon tärkeää tietoa nuorilta, jotka harvoin saavat ääntään kuuluville. Nuorten ohjelman tavoitteena onkin monipuolistaa nuorten ääntä ja kiertueella kerättyä tietoa tullaan nostamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pyrimme myös löytämään niin järjestömaailmasta kuin yksityiseltä ja julkiselta sektorilta yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiita edistämään kanssamme näitä tavoitteita. Uskomme, että nuorilta itseltään löytyy monia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen ja haluamme toimia, kuten eräs nuori Oulusta ehdotti: ”Tuomalla ihmiset eri taustoista yhteen.”

 

Mikä Nuorten ohjelma?

Suomessa on lähes miljoona 15-29 -vuotiasta nuorta. Nuorten osallisuutta päätöksentekoon on kehitetty menestyksekkäästi jo pitkään, mutta edelleenkään kaikkien ääni ei pääse kuuluville. Nuorten ohjelman tavoitteena on vaikuttaa siten, että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten omat kokemukset ja tarpeet tulevat esille yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös synnyttää uusia nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä kumppanuuksia ja ratkaisuja. Nuoriso-ohjelman alkurahoituksesta vastaa Diakonissalaitos.

 

Kirjoittaja Hanna Suomi työskentelee Nuorten ohjelman viestinnän asiantuntijana.

 

Uutiskirjeemme Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen. Tilaa tästä.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: