Nuoren ääni: Koulun ilmapiiriä on mahdollista muuttaa!

24.11.2022

Uskon, että monissa kouluissa, työpaikoilla ja yhteisöissä löytyy ongelmia ilmapiirissä ja yhdenvertaisuudessa. Omassa koulussani asiaa on ratkaistu nuorten perustamalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmällä.

Yty eli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä on Isoniitun koulussa toimiva työryhmä, jossa halutaan kehittää koulun ilmapiiriä, turvallisuutta ja yhdenvertaisuusasioita. Ryhmän perustaminen alkoi itse oppilaiden aloitteesta, konkreettisesti vuoden 2022 keväällä. Monet oppilaat halusivat ääntänsä enemmän kuuluviin ja mahdollisuuden kehittää koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita, jotta koulussamme olisi mahdollisimman mukava olla. Koulun ilmapiiriongelmat tulivat esille muun muassa oppilaiden mielipidekirjoituksissa, esseissä ja opettajien kanssa keskustellessa. Tämän myötä opettajilla nousi huoli, mikä otettiin esiin opettajien kokouksessa. Sieltä asia eteni niin, että ehdotus yty-työryhmän perustamiseen hyväksyttiin.

Työryhmässä kiinnostuneita oppilaita aloitti kolmelta eri luokka-asteelta (7.-9.lk) noin 10–15 oppilasta ja vetäjinä toimivat kaksi koulumme opettajaa. Ryhmä on avoin kaikille yläasteen oppilaille ja toivommekin, että työryhmä jatkuisi myös tulevina vuosina, vaikka oppilaat ja aiheet muuttuisivatkin.

Työryhmä tarjoaa myös foorumi aiheeseen liittyvälle keskustelulle. Voimme puhua siellä avoimesti ja rehellisesti ilman minkäänlaista paheksuntaa. Keskustelulla voimme myös lisätä kommunikointia oppilaiden ja opettajien välillä ja samalla opettajat saavat jonkinlaista osviittaa siitä, mitä oppilaiden keskuudessa tapahtuu.

Ongelmista halutaan puhua avoimesti ja rohkeasti

Tavoitteenamme on tehdä koulustamme yhteisöllisempi ja turvallisempi paikka niin fyysisesti kuin henkisesti, jotta jokaisella olisi mukava käydä Isoniitun koulua. Haluamme myös edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista lisäämällä tietoisuutta ja puhumalla ongelmakohdista avoimesti ja rohkeasti.

Tärkeimpiä toimintaperiaatteitamme ovat “Oppilaiden ääni kuuluviin!” ja virheistä oppiminen niin nuorille kuin aikuisillekin eli “Miten toimin tästä eteenpäin?”. Toivomme, että voisimme rikkoa normeja ja antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden olla itsensä ja ilmaista itseään vapaasti ilman minkäänlaista syrjintää.

Mielestäni yty-työryhmä on hyvin tärkeä sekä oppilaille, opettajille ja ylipäätänsä koko koululle, koska ongelmista voi puhua avoimesti ja muutosta on helpompi työstää ja tehdä ryhmän toimiessa. Ryhmällä näytetään motivaatiota muutokseen ja halua muuttaa koulustamme vielä mukavampi paikka opiskella ja olla. Uskon, että yty rohkaisee monia henkilöitä rikkomaan normeja ja olemaan oma itsensä!

Koulun ilmapiiri on parantunut jo nyt

Tähän mennessä koulustamme on tullut virallisesti syrjinnästä vapaa alue ja omasta mielestäni ilmapiiri on parantunut jo huiman verran, vaikka jatkoa varten tehtävää on vielä paljon! Tärkeintä kuitenkin on tieto ongelmista ja se, että oikeasti yritetään tehdä muutosta eikä vain sanota niin.

Jatkossa yritämme ja haluamme järjestää erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja kutsua vierailijoita koulullemme puhumaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista!

 

Kirjoittaja Siiri-Miina Mattila oli Diakonissalaitoksella tet-harjoittelijana.

Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelman (2022–2024) tavoitteena on vaikuttaa siten, että haavoittuvassa asemassa olevien nuorten omat kokemukset ja tarpeet tulevat esille yhteiskunnassa. Nuorten ohjelma tapasi kevään ja kesän aikana kasvotusten 140 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta ympäri Suomea. Keskusteluissa koulumaailma ja ilmapiirin negatiivisuus olivat teemoja, joista keskusteltiin nuorten kanssa useilla paikkakunnilla. Lue nuorten ratkaisuehdotuksista.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: