Sateenkaariverkosto liputtaa monimuotoisuuden puolesta ympäri vuoden

29.6.2022

Työntekijöiden Sateenkaariverkosto kirittää muutosta kohti yhä yhdenvertaisempaa Diakonissalaitosta.  Annamarika Väekäs ja Santtu Niemi toivovat, että kaikilla olisi lähtökohtaisesti kohdattu olo.

Kaksi henkilöä ja sateenkaarilippu.

Santtu Niemi ja Annamarika Väekäs ovat tyytyväisiä, että Diakonissalaitokselle on perustettu oma sateenkaariverkosto. Vastaavista verkostoista hyötyisi moni muukin organisaatio.

Love is love! Kesäinen Helsinki Pride on värikäs tapahtuma, joka julistaa rakkauden kuuluvan kaikille.

”Mutta ei saa unohtaa, että Pride on ennen kaikkea mielenosoitus ihmisoikeuksien puolesta”, muistuttaa Diakonissalaitoksen projektityöntekijä Santtu Niemi.

Diakonissalaitos on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia esiin nostavan tapahtuman virallinen kumppani myös tänä vuonna.

”Kumppanuus on mielestäni sitoutumista siihen, että meillä seistään aktiivisesti arvojen takana ja oikeasti tehdään näille asioille jotain – ympäri vuoden”, sanoo yhteisötyöntekijä Annamarika Väekäs.

Sateenkaarevia kohtaamisia

Diakonissalaitokselle perustettiin oma sateenkaariverkosto vuonna 2021. Sen tarkoituksena on tarjota työntekijöille vertaistukea, lisätä hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

”Vuoden mittaan on saatu aikaan vaikka mitä”, Väekäs toteaa.

”Yhteisötyöntekijänä ajattelen, että olemme luoneet yhteisöllistä ymmärrystä, oppineet toisiltamme ja edistäneet moninaisuuden ymmärtämistä sekä syrjimättömyyttä eri toimipisteissä ja yhteisöissä.”

Verkostoon on tervetullut kuka tahansa Diakonissalaitoksen työntekijä. Sen keskustelukanavalla ja tapaamisissa suunnitellaan toimintaa, puuhataan tapahtumia ja käsitellään ajankohtaisia asioita.

Väekäs itse on mukana järjestämässä Pride-viikon Sateenkaarimessua Diakonissalaitoksen kirkossa.

”Kirkko ei välttämättä aina tunnu sateenkaari-ihmisestä turvalliselta ympäristöltä, vaikka hän kokisikin kaipuuta tällaiseen yhteyteen. Sateenkaarimessuun osallistumista ei tarvitse jännittää, vaan jokainen voi tulla sinne juuri sellaisena kuin on”, hän sanoo.

Turvallinen tila on yhteinen asia

Tapahtumien lisäksi yksi verkoston konkreettisimpia tekoja on ollut Diakonissalaitoksen turvallisemman tilan periaatteet, joita muotoilevassa työryhmässä Niemi oli mukana.

”Tavoitteena on tarjota yhteisössä ja yhteisissä tiloissa oleville tunne henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta. Turvallisuus syntyy yhdenvertaisuuden ja vuorovaikutuksen kautta”, Niemi sanoo.

Henkilö istuu pellolla ja liehuttaa sateenkaarilippua.

Santtu Niemi on ollut mukana laatimassa Diakonissalaitoksen turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteisiin kuuluvat muun muassa keskinäinen kunnioitus ja toisten huomioiminen.

”Henkilökohtaisista asioista kuten uskonnosta, poliittisesta kannasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta keskustellaan kunnioittavasti. Kannustamme ystävälliseen keskusteluun, johon kaikki voivat haluamallaan tavalla osallistua”, Niemi kertoo.

Olennaista on myös kehorauha. Ulkonäön perusteella ei tehdä oletuksia, omasta tai toisen ulkonäöstä ei puhuta epäkunnioittavasti eikä ketään kosketeta ilman lupaa.

Virheitä sattuu toisinaan – silloin tärkeintä on pyytää anteeksi. Jos taas havaitsee epäasiallista käytöstä, siitä tulee ilmoittaa. Turvallisemman tilan periaatteet tarvitsevat toimiakseen yhteisön jokaista jäsentä.

Vähemmistöjä ajatellen Väekäs ja Niemi pitävät yhtenä työelämän suurimmista ongelmista aktiivista hetero-olettamista. Heteronormatiivisesti raamitettujen käytänteiden ja puhetapojen sekä cis-sukupuolittamisen keskellä koetaan helposti vähemmistöstressiä.

”Tuntuu siltä, että jos haluaa tulla nähdyksi omana itsenään, on tultava kaapista ulos yhä uudelleen ja uudelleen. Se on tosi raskasta”, kuvailee Väekäs.

”Työnantaja voisi kouluttautua itse ja pitää huolta, että myös muita työntekijöitä koulutetaan diversiteettiasioissa siten, ettei vastuu kohtaamisen sensitiivisyydestä ole vähemmistön edustajalla.”

Syrjimättömässä työyhteisössä työnantaja ilmaisee, että kukin voi ilman ennakko-odotuksia olla juuri sellainen kuin on. Keskustelua ja koulutusta tarvitaan, mutta yksinkertainen käytännön esimerkki tästä ovat sukupuolineutraalit wc-tilat työpaikalla. Sellaiset ovatkin olleet Diakonissalaitoksen päärakennuksessa jo useita vuosia.

Monimuotoisuus on vahvuutta

Diakonissalaitoksen tavoitteena on olla yhdenvertainen ja syrjimätön työpaikka. Se on tehnyt myös monimuotoisuuslupauksen. Tämä tarkoittaa, että rekrytoinneissa toivotaan hakijoita erilaisista taustoista: eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia, vammaisia ihmisiä sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia.  Sekä Väekäs että Niemi pitävät lupausta hyvänä asiana.

”Itselleni työnantajan arvot merkitsevät paljon, ja ne pitäisikin tuoda tällä tavalla esiin jo ennen työn aloitusta”, pohtii Niemi.

Ihminen makaa puistonpenkillä ja pitää kädessään sateenkaarilippua.

Väekäs mainitsee, että sateenkaarevia teemoja olisi hyvä nostaa esiin paitsi työelämää, myös asiakkaita ajatellen. Sateenkaariverkostosta hyötyisi hänen mielestään moni organisaatio.

”Meillä ja luonnollisesti muillakin tahoilla on hyvin erilaisia osallistujia ja asiakkaita. Ymmärryksen lisääminen auttaa myös näissä kohtaamisissa”, hän sanoo.

Niemi on samaa mieltä.

”Olisi hienoa, jos jo työpaikan rakenteet esimerkiksi juuri tällaisten verkostojen muodossa nostaisivat esiin näitä asioita – näin ne eivät jää yhden ihmisen varaan eikä kukaan joutuisi ikään kuin taistelijan rooliin, vaan sekä asiakkailla että työntekijöillä olisi lähtökohtaisesti kohdattu olo.”

 

Teksti Elli Collan
Kuvat Samuli Skantsi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: