Suomen ei tule kääntää selkäänsä maailmalle

16.3.2023

Suomen tulee kantaa globaali vastuunsa tukemalla niitä ihmisiä, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Lähimmäisenrakkaus ei tunne valtioiden rajoja, vaan se koskee maailman kaukaisimmissakin kolkissa asuvia ihmisiä. Diakonissalaitos yhtyy kehitysjärjestöjen yhteiseen vetoomukseen: Haluamme, että Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle.

Pitkähiuksinen nainen pitää kämmeniään päällekkäin.

Me kaikki toivomme turvallista tulevaisuutta. Kestävää rauhaa ja vakautta rakennetaan tehokkaimmin puuttumalla kriisien juurisyihin, kuten ihmisoikeuksien polkemiseen, demokratian rapautumiseen sekä eriarvoisuuteen ja köyhyyteen.

Valtavaksi kasvanut eriarvoisuus sekä ilmastokriisin eteneminen ovat sotilaallisen konfliktin ohella suurimpia uhkia yhteiskunnalliselle turvallisuudelle. Pitkäjänteinen kehitysyhteistyö on siksi nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö ovat Suomen tekemiä tärkeitä investointeja globaaliin turvallisuuteen ja vakauteen. Niiden avulla sekä ennaltaehkäistään kriisejä että tuetaan vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä. Konfliktien ennaltaehkäiseminen on inhimillisesti ja taloudellisesti edullisempaa kuin niiden ratkaiseminen jälkikäteen.

Vain riittävällä rahoituksella voi saada tuloksia aikaan

Pitkäjänteinen kehitysyhteistyö saa aikaan merkittäviä tuloksia, kuten ulkoministeriön tuore kehityspolitiikan tulosraportti osoittaa. Suomi on esimerkiksi luonut kehittyviin maihin yli 2 miljoonaa työpaikkaa sekä ollut mukana vaikuttamassa siihen, että yhä useammat tytöt suorittavat peruskoulun loppuun.

Ollakseen tuloksellista kehitysyhteistyön on oltava ennakoitavaa ja riittävästi rahoitettua. Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyörahoituksensa YK:n suosittelemaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Viime vuodet Suomen kehitysrahoituksen taso on vaihdellut 0,4–0,5 % välillä – olemme siis selkeästi muita Pohjoismaita jäljessä. On tärkeää, että Suomi nostaa kehitysrahoituksen määrän YK:n suosittelemalle tasolle.

Diakonissalaitos puolustaa ihmisarvoa Suomessa ja maailmalla

Ihmisarvo, lähimmäisenrakkaus ja vastuullisuus ovat arvoja, joiden varaan Diakonissalaitoksen toiminta perustuu. Diakonissalaitos käyttää vuosittain vähintään yhden prosentin budjetistaan kehitysyhteistyöhön ja olemme sitoutuneet pitämään rahoituksen vähintään tällä tasolla myös tulevaisuudessa. Haluamme puolustaa ihmisarvoa ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista niin Suomessa kuin maailmalla.

Humanitaarinen kriisi Ukrainassa on saanut monet suomalaiset näkemään uusin silmin hätäavun merkityksen. Diakonissalaitoksen humanitaarinen apu Ukrainassa on tavoittanut erityisesti kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia ryhmiä, kuten vammaisia ja syrjittyyn romanivähemmistöön kuuluvia.

Suomen on kannettava globaali vastuunsa

Meillä on vain yksi maailma. Se on avoin, eikä suljettujen ovien maailmaan ole paluuta. Sen perään haikailu on vain nostalgista toiveikkuutta.

Epävarmassa maailmassa meidän tulee kantaa vastuumme. Kehitysyhteistyö on juuri sitä, aloitteellista pyrkimystä rakentaa globaalisti parempaa maailmaa.

Diakonissalaitos yhtyy kehitysjärjestöjen ja yli 200 yhteiskunnallisen vaikuttajan vetoomukseen sen puolesta, että Suomi ei käännä selkäänsä maailmalle. Haluamme Suomen luovan vakaata ja turvallista maailmaa kaikille. Toivottu tulevaisuus rakennetaan yhdessä.

 Kirjoittaja Maija Hyle on Diakonissalaitoksen yleishyödyllisen toiminnan johtaja.

Lue lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä työstä

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: