Kansainvälinen toiminta

Puolustamme rohkeasti ihmisarvoa myös Suomen ulkopuolella.

Ihmisarvoinen elämä jokaiselle

Diakonissalaitos edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutumista myös kansainvälisesti. Pyrimme parantamaan etenkin nuorten, naisten, vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten asemaa ja toimeentulomahdollisuuksia.

Kehitämme ratkaisuja, jotta vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset voisivat paremmin puolustaa oikeuksiaan ja elää ihmisarvoista elämää. Toimimme aina yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja vahvistamme niiden osaamista, jotta ne pystyvät paremmin jatkamaan työtään pitkän tähtäimen muutoksen saavuttamiseksi.

Toimimme Euroopassa ja Itä-Afrikassa

Laajempaan Itä-Eurooppaan ja Itä-Afrikkaan keskittyvän kehitysyhteistyön lisäksi toteutamme vähemmistöjen ihmisoikeuksia edistäviä hankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Edistämme romanivähemmistön osallisuutta ja työllistymistä Romaniassa ja Bulgariassa sekä maahanmuuttajataustaisten romanien osalta Pietarsaaren alueella. Vahvistamme romanien digitaalista osaamista ja osallisuutta yhdessä italialaisten, serbialaisten ja pohjoismakedonialaisten kumppaneiden kanssa.

Annamme myös hätäapua Ukrainaan.

Tämänhetkinen työmme

Ajankohtaista