Ukrainalaiset katsovat tulevaan, vaikka sota jatkuu

24.2.2023

Venäjän täysimittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan on 24.2.2023 kulunut vuosi. Sodan loppu ei edelleenkään ole näkyvissä, ja monin paikoin maata tarve hätäavulle on jopa entistä suurempi. Diakonissalaitoksen ukrainalaiset yhteistyökumppanit pyrkivät kuitenkin näkemään myös myönteisiä kehityskulkuja ja kiinnittämään katseensa tulevaisuuteen.

Mies jakaa auton takakontista ruokaa jonottaville perheille.

YK:n mukaan 18 miljoonaa ukrainalaista on riippuvaisia humanitaarisesta avusta maan rajojen sisäpuolella. Yksi osa Diakonissalaitoksen ja Roma Women Fund Chiriclin hätäapua on elintarvikkeiden jakelu vaikeassa asemassa oleville perheille.

Muun maailman solidaarisuus tuo toivoa ukrainalaisille

”Tämän vuoden aikana on tapahtunut paljon. Monet ihmiset ovat menettäneet kotinsa, työnsä ja läheisiään. Perheenjäsenet joutuvat elämään erillään toisistaan. Samalla ukrainalaiset ovat kuitenkin saaneet valtavasti apua ja solidaarisuutta eri puolilta maailmaa”, kertoo Zola Kondur, yksi Diakonissalaitoksen kumppanijärjestön Roma Women Fund Chiriclin perustajajäsenistä.

Diakonissalaitos on edistänyt syrjityn romanivähemmistön oikeuksia Ukrainassa yhdessä Chiriclin kanssa vuodesta 2019 ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella. Yhteistyö on edistänyt romanien toimeentulomahdollisuuksia, osallistumista ja yhdenvertaista palveluiden saantia. Tätä työtä on jatkettu myös sodan aikana sen lisäksi, että Diakonissalaitos on kanavoinut helmikuusta 2022 alkaen myös hätäapua Chiriclin kautta.

”Vuoden aikana Diakonissalaitoksen tuella on autettu yli 50 000 vaikeimmassa asemassa olevaa ukrainalaista, kuten vammaisia, vanhuksia, vähemmistöihin kuuluvia ja yksinhuoltajia. Chiricli on antanut ruoka-apua ja jakanut hygieniatarvikkeita, auttanut evakuoinneissa ja antanut neuvontaa. Samalla olemme puolustaneet erityisesti syrjintää kohdanneita pakolaisia”, Kondur sanoo.

Pula sähköstä ja lämmöstä hankaloittaa kaikkien elämää

Hätäavun tarve on kasvanut entisestään kylmien säiden, sähkön ja lämmön puutteen sekä miljoonien sodan myötä kadonneiden työpaikkojen vuoksi. Venäjän energialaitoksiin kohdistuvista pommituksista johtuvat sähkökatkokset ja sähköpula hankaloittavat myös Roma Women Fund Chiriclin henkilöstön työtä.

”Jokainen päivä alkaa tarkistamalla, minne mennä, jotta sähköä olisi saatavilla. Toimistolla tilanne on parempi sähkön saannin suhteen kuin työntekijöiden kodeissa. Koska toimisto on Kiovan keskustassa, siellä sähköä on saatavilla noin kaksi kolmasosaa päivästä. Henkilökunnan on mentävä toimistoon saadakseen sähköä, mutta se ei ole aina mahdollista, kun Kiovassa on pommituksia”, Kondur huokaa.

Ukrainalaiset eivät luovuta rintamalla, arjessaan eivätkä työssään

Päivästä toiseen jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta kuormittaa ihmisiä. Monet työstävät traumatisoivia kokemuksiaan.

”Ihmiset ovat stressaantuneita ja psykososiaalisen tuen tarpeessa. Samalla me kaikki kuitenkin ymmärrämme, ettemme voi vain pysähtyä ja kääntää sisäänpäin työstämään traumojamme, vaan meidän täytyy tehdä töitä tulevaisuutemme eteen jo nyt. Siksi useimmat yrittävät pysyä positiivisina ja tehdä hartiavoimin töitä lastensa, perheidensä ja maansa tulevaisuuden eteen, sopeutua uusiin tilanteisiin ja jatkaa elämäänsä”, sanoo Zola Kondur.

Myös Diakonissalaitos jatkaa edelleen vaikeassa asemassa olevien ukrainalaisten tukemista.

“Hätäavun lisäksi myös perustyömme Ukrainan kansalaisyhteiskunnan ja oikeusvaltion kehityksen tukemiseksi jatkuu. Näin varmistamme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden myös tulevaisuudessa”, kertoo Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan kehittämispäällikkö Anca Enache.

Romanivähemmistön oikeuksille on saatu lisää näkyvyyttä

Vaikka Diakonissalaitoksen ja Chiriclin perustyö romaninaisten oikeuksien edistämiseksi on sodan myötä hankaloitunut, on siinä tapahtunut myös edistysaskeleita.

”Pienet ukrainalaiset vähemmistöjärjestöt ovat saaneet tukea suurilta kansainvälisiltä järjestöiltä, mikä on vahvistanut niiden toimintaa. Olemme saaneet sitä kautta myös mahdollisuuksia puhua romanien tilanteesta Ukrainassa kansainvälisillä foorumilla”, Zola Kondur kertoo. ”EU:n jäsenyyshaku taas on motivoinut viranomaisia ja päättäjiä tekemään vähemmistöt paremmin huomioivia suunnitelmia ja lakimuutoksia.”

Vaikka sodalle ei ole nähtävissä nopeaa loppua, niin Roma Women Fund Chiricli kuin muutkaan ukrainalaiset eivät luovuta.

”Sodasta huolimatta maamme kehittyy ja me olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden Ukrainaa.”

Diakonissalaitoksen ja Roma Women Fund Chiriclin yhteistyön tärkeimmät tulokset Ukrainassa viimeisen vuoden aikana:

– Lämmintä ruokaa on jaettu päivittäin Kiovassa, Odessassa, Tšernivtsissä, Harkovassa ja toisinaan myös muissa kaupungeissa. Yhteensä on tähän mennessä jaettu 65 000 ateriaa.

– 4000 elintarvikepakettia ja hygieniatuotteita on jaettu.

– 3000 ihmistä sai taloudellista tukea ja 30 000 neuvoja evakuointeihin liittyen.

– 20 000 ihmistä on saanut neuvontaa ja tukea koskien turvallisia reittejä, rajanylitystä, sotatilalainsäädäntöä, henkilökohtaisia asiakirjoja, humanitaarista apua ja valtion tukea maan sisäisille pakolaisille sekä tietoa siitä, miten maasta voi lähteä ja hakea turvapaikkaa muista maista. Neuvontaa annettiin kasvokkain, sosiaalisen median ja lehtisten välityksellä sekä romanikielellä että ukrainaksi.

– Chiricli on antanut ja vaihtanut tietoja romanien tilanteesta Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainan riippumattomalle kansainväliselle tutkintakomissiolle.

– Chiricli on ollut yhteydessä paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin tuodakseen julki epäkohtia, esimerkiksi maansisäisille pakolaisille tarkoitetun tuen perusteettomasta epäämisestä romaneilta tai muilta haavoittuvassa asemassa olevilta ihmisiltä.

– Chiricli on ollut säännöllisesti yhteydessä kansallisiin viranomaisiin sen varmistamiseksi, että romanivähemmistön oikeudet otetaan huomioon ohjelmia ja lakeja kehitettäessä.

– Chiriclin edustajat ovat antaneet lausuntoja kansainväliselle ja kansalliselle medialle välittääkseen todellista tietoa venäläistä propagandaa vastaan.

– Chiricli on vienyt kolme syrjintätapausta tasa-arvovaltuutetulle ja tukenut uhreja ja oikeusasiamiehen henkilökuntaa tapausten käsittelyssä.

Sota jatkuu ja hätäavun tarve on edelleen valtava. Auta vaikeimmassa asemassa olevia ukrainalaisia:

Lahjoita hätäapua Ukrainaan
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: