Vamoksen uusi Arjen taidot -yritysyhteistyömalli starttasi: Yritysten vapaaehtoisille tärkeintä on nuoren kohtaaminen

19.3.2024

Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelut julkistivat uuden Arjen taidot -yritysyhteistyömallin yritysillassa Hakaniemen Graniittilinnassa 18.3.2024. Illan aikana esiteltiin myös muutamia pidempään toimineita yritysten ja Diakonissalaitoksen yhteistyöhankkeita.  

Neljä hymyilevää nuorta portailla.

Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelun uusi Arjen taidot -yritysyhteistyömalli on vastaus monien yritysten työntekijöiden odotuksiin työn merkityksellisyydestä.

“Yritysyhteistyö merkitsee ihmiseltä-ihmiselle -kohtaamisia nuorten kanssa; yritysvapaaehtoisten kautta nämä hyvät kohtaamiset säteilevät myös työyhteisöihin”, totesi Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström yritysillan avauspuheessaan.

Uusi arjen taidot -malli vastaakin hyvin tähän säteilyyn: erityisesti nuoret työntekijät haluavat vaikuttaa, tehdä työtä vastuullisuuden eteen ja oppia erilaisissa ympäristöissä. Arjen taidoissa yritysten vapaaehtoisilla onkin mahdollisuus jakaa turvallisissa kohtaamissa osaamistaan nuorille esimerkiksi työelämätaidoissa tai asumiseen liittyvissä aiheissa. Yhteistyömalli on vastaus työntekijöiden odotuksiin työn merkityksellisyydestä.

Arjen taidot -yhteistyökonseptin kehittäminen alkoi vuonna 2023 LähiTapiolan antaman starttirahan turvin. Uusina kumppaneina tänä vuonna aloittavat Orkla Care ja Orkla Suomi.

Lue lisää LähiTapiolan yhteistyöstä ja lahjoituksesta.

Yritys voi tukea nuoria kekseliäästi

Taloustaitohanke

Diakonissalaitos on uraauurtavan ja osallistavan yritysvastuun pioneeri Suomessa kymmenvuotisella Vamoksen Taloustaidot-hankkeellaan. Se on tarkoitettu nuorille, joiden taloudenhallinta kaipaa tukea ja ohjausta. Työtä rahoittavat pankit, joiden vapaaehtoiset voivat tehdä päivän tai kaksi vuodessa vapaaehtoistyötä. He saavat tehtäviinsä koulutuksen. Taloustaitovalmennuksessa nuori saa tilaisuuden pohtia omia rahaan liittyviä toimintatapojaan ja vahvistaa taloudenhallinnan taitojaan ammattilaisten tukemana. Nuorten kanssa on esimerkiksi laadittu budjetteja ja avattu yhdessä perintätoimistojen kirjeitä. Lue lisää Taloustaitohankkeesta.

Nainen ja mies pitämässä puhetta Diakonissalaitoksen Arjen taidot -yritysyhteistyömallista.

Ravintolakolmion Jenni Keskinen ja Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström avasivat tapahtumaillallisen.

Ravintolakolmio

Myös Ravintolakolmio on toiminut pitkään Vamos-nuortenpalvelun kumppanina.

“Keräämme varoja äitienpäivälounaista ja joululahjoina sekä kerromme nuorille ravintola-alan arjesta ja urapoluista ”elävässä ammattikirjastossa” eli tapaamisissa nuorten kanssa”, kertoi Ravintolakolmion toimitusjohtaja Jenni Keskinen.

Ihmisiä istumassa ravintolassa ja seuraamassa puhujia.

Diakonissalaitoksen Jenni Oliveira ja Vesa Sarmia kertoivat vieraille uudesta Arjen taidot -yritysyhteistyömallista Helsingin Graniittilinnassa.

Yritysyhteistyössä nuorten kanssa kaikki voittavat

Yritykselle yhteistyö tarjoaa ”kädet saveen” – tavan toteuttaa konkreettisesti yhteiskuntavastuuta. Osallistava yritysvastuu tuo vapaaehtoistyön näkyväksi ja vahvistaa tavoitteita kantaa sosiaalista vastuusta osana yrityksen sosiaalisen vastuun tavoitteita.

Yritys saa vapaaehtoisilleen koulutuksen vapaaehtoistyöhön ja ikkunan nuorten maailmaan korkeakoulutetun, sosiaalialan ammattilaisen koordinoimana. Saatujen tulosten mukaan vapaaehtoistyö tuo hyvinvointia työntekijöille, osallisuutta ja näkyvyyttä tehdä yhdessä hyvää. Se ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja tukee heitä työ- ja opintopoluille.

Mikä on Diakonissalaitoksen Vamos?

11 paikkakunnalla toimiva Vamos on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille löytämään oman polkunsa. Jo 15 vuoden ajan tehty työ on tutkitusti tuloksekasta. Yli puolet palvelun päättäneistä nuorista pääsee työ- ja opintopolulle.

Lue lisää Vamoksen työstä ja sen tuloksista

 

Diakonissalaitoksen työ tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä – heitä, jotka jäävät usein syrjään yhteiskunnassamme. 156-vuotias säätiö tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja muun muassa nuorille, ikääntyneille, asunnottomille sekä kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille yhdessä sen palveluliiketoiminnan kanssa. Diakonissalaitos on rohkea ja vaikuttava ihmisarvon puolustaja ja yhteiskunnan uudistaja.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: