Vastuullisuus on osa strategiaamme

3.5.2022

Vastuullisuus on kiinteä osa 155-vuotiaan Diakonissalaitoksen toimintaa. Se lähtee arvoistamme ja toimintamme tarkoituksesta.

Laura Niemi pitää kädessään kylttiä, jossa teksti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Vuonna 2021 otimme tärkeän askeleen eteenpäin, kun vastuullisuudesta tuli osa konsernin uutta strategiaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, edistämme vastuullisuusohjelmassamme määriteltyjä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassamme.

Osana strategiaa vastuullisuutta tulee johtaa ja seurata nykyistä tavoitteellisemmin. Vuoden 2022 aikana tulemme kehittämään systemaattisempia mittareita ja seurantaa. Emme näe vastuullisuutta irrallisena toimintona, vaan osana Diakonissalaitoksen jokapäiväistä työtä ja johtamista. Siksi on tärkeää, että jatkamme kaikille avointa keskustelua siitä, missä meillä on organisaationa parannettavaa ja kehittämistarpeita.

Syksyllä toteutettu mainetutkimuksen tulokset antavat hyvän pohjan ja suuntaa työn jatkamiselle. Henkilöstö pitää Diakonissalaitosta avoimena ja vastuullisena työnantajana. Rohkeita vastuullisuustekoja henkilöstö odottaa etenkin siinä, miten Diakonissalaitos vaikuttaa yhteiskunnassa eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Diakonissalaitoksella vastuullisuus on ennen kaikkea vaikuttavuutta, joka näkyy asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin pysyvänä muutoksena parempaan. Yhteiskunnallisena toimijana meidän on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tarvitsemme kumppaneita tekemään kanssamme isoja ja pieniä rohkeita vastuullisuustekoja.

Hienona esimerkkinä viime vuodelta on Sininauhasäätiön kanssa yhteistyössä avattu tilapäismajoitus asunnottomille nuorille. Vastuullisuustekomme sai Arvoliiton myöntämän Vuoden vaikuttavin ARVO- teko -palkinnon. Lisäksi Vaikuttavuusseura ry palkitsi Vamos nuortenpalvelun vuoden yhteiskunnalliseksi vaikuttavuusteoksi.

Kuluvana vuonna jatkamme yhdessä henkilöstön kanssa laadittua vastuullisuusohjelmaamme. Se sisältää konkreettisia ja mitattavia kehittämistoimenpiteitä, joilla edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita läpi organisaation. Esimerkkeinä mm. hyvinvoinnin lisääminen, kierrätysasteen kasvattaminen, hävikkiruuan vähentäminen, asiakkaiden osallisuuden lisääminen tai yhdenvertaisuuden vahvistaminen koko yhteisömme toiminnassa. Näiden tavoitteiden edistämisessä jokaisella työntekijällä on merkittävä rooli.

Tavoitteenamme on rohkeasti vahvistaa yhteiskunnallista kädenjälkeämme ja määrätietoisesti pienentää ekologista jalanjälkeämme. Tähän työhön toivotamme kaikki mukaan.

 

Kirjoittaja Laura Niemi on Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

 

Blogi on julkaistu Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportissa 2021. Tutustu raporttiin tästä. Lue muita asiantuntijoidemme blogeja
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: