ESR-logo.

Eteenpäin – Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin

Hankkeen (2021-2023) tavoitteena on kehittää nuorten 18-25 -vuotiaiden aikuisten itsenäistymisen tuen valtakunnallinen malli.

Hankkeessa yhdistetään kahden toimijan osaaminen

Hanketta koordinoi Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja se toteutetaan yhteistyössä Diakonnissalaitoksen Vamos nuorten palveluiden ja Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Länsi-Suomen piirin kanssa. Hanke toimii Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Jyväskylän, Seinäjoen ja Rovaniemen alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Tukea nuorille aikuisille

Eteenpäin – Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin -hanke tukee nuoria aikuisia, joilla on vahva itsenäistymisen tuen tarve, haasteita itsenäisessä asumisessa tai akuutti asunnottomuuden uhka.

Nuorten itsenäistymisen haasteita ovat

  • sosiaaliset
  • taloudelliset
  • mielen hyvinvoinnin kysymykset.
  • Lisäksi koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut itsenäistymisen mahdollisuuksiin ja resursseihin, niin sosiaalisesti kuin taloudellisesti – itsenäistyvät nuoret uhkaavat jäädä palveluiden ulkopuolelle.

Vaikuttavia työmuotoja

Yhteistyöllä hankkeessa saadaan luotua vaikuttavia työmuotoja, jotka hyödyttävät nuoria aikuisia ja heidän lähiyhteisöjään.

Eteenpäin-hanke toteutetaan Jyväskylän ja Rovaniemen Vamoksissa. Jyväskylässä uutta on yksilövalmennuksen käynnistäminen Nuortentalossa.

 

Yhteystiedot

Minna Kestilä-Suopajärvi
Yksikönjohtaja, Vamos Rovaniemi
puh. 050 502 2321
minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Kirsti Viinikka
projektipäällikkö, SPR Nuorten turvatalot
puh. 040 660 1108
kirsti.viinikka@redcross.fi

Lehdistötiedote (pdf)

Eteenpäin-hankkeen juliste (pdf)