Kirjoituksia asunnottomuudesta 

Diakonissalaitoksella havahduttiin 1990-luvun lopulla asunnottomien naisten vaikeaan tilanteeseen; määrä oli nousussa eikä asunnottomuuden erityispiirteisiin kyetty vastaamaan riittävästi. Siitä alkoi työ, joka jatkuu yhä edelleen. Diakonissalaitos on ollut mukana kehittämässä suomalaista Asunto ensin -mallia, jonka avulla pitkäaikaisasunnottomuus on saatu laskuun. Suomi on ainoana EU-maana pystynyt vähentämään asunnottomuutta.

Tilaisitko Uutiskirjeemme?

Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen uutiskirje, joka luo erilaisia näkökulmia yhteiskuntaan sekä nostaa esiin syrjään jääneet ihmiset – siis heidät, joiden ääni ei julkisessa keskustelussa yleensä kuulu. Uutiskirje jatkaa Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti-lehden perintöä. Lehti ilmestyi 1894-2017.

Kyllä, tilaan Viesti Diakonissalaitokselta Uutiskirjeen