IP Istanbul protokolla koulutus -hanke

Koulutushankkeella lisätään tietoisuutta IP:n käytöstä kidutuksen uhrien tunnistamisessa, tutkimisessa ja dokumentoinnissa.

 

Istanbul protokolla (IP) on käsikirja kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen tehokkaasta tutkimisesta ja dokumentoinnista. IP tunnetaan yleisesti nimellä Istanbulin pöytäkirja. Se on ensimmäinen joukko kansainvälisiä ohjeita kidutuksen ja sen seurausten dokumentoimiseksi. Pöytäkirja ohjaa koko tutkimusprosessia. Se on kuitenkin huonosti tunnettu, eikä sitä osata hyödyntää lain velvoittamalla tavalla.

IP Istanbul protolla koulutus -hanke lisää tietoisuutta

Psykotraumatologian keskus lisää koulutuksen avulla sote-alan ammattilaisten sekä turvapaikanhakijoiden oleskelulupaprosessiin liittyvien avustajien ja päättäjien tietoisuutta IP:n käytöstä kidutuksen uhrien tunnistamisessa, tutkimisessa ja dokumentoinnissa. Hankeaika on 1.4.2023-31.12.2024. 

Suomi on ratifioinut YK:n Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen vuonna 1989. 

Sopimusvaltiona Suomen tulee turvata kidutuksen uhreille oikeudenmukainen kohtelu, sekä taata heille riittävä hyvitys ja kuntoutus. Toteutuakseen tavoite edellyttää kidutuksen uhrien tunnistamista, kidutuksesta aiheutuneiden vammojen asianmukaista dokumentointia sekä uhrin psyykkisen tilan arviointia tarvittavan lääketieteellisen ja psykologisen hoidon järjestämiseksi. Useilla pakolaistaustaisilla on kidutuskokemuksia ja heidät tulee tunnistaa ja auttaa.

Turvapaikkaa hakevalla kidutuksen uhrilla tulisi olla tarvittaessa mahdollisuus saada turvapaikkahakemuksen liitteeksi asiantuntevia lausuntoja kidutuksen jäljistä ja vaikutuksesta hänen psyykkiseen terveydentilaansa.

Kidutuksen huomiotta ja selvittämättä jättäminen johtaa olennaisen turvapaikkaperusteen sivuuttamiseen, jolloin riski väärään päätökseen kasvaa väistämättä.

Suomessa eri alojen pakolaisia työssään kohtaavien ammattilaisten osaaminen ja perehtyneisyys kidutuksen uhrien tunnistamiseen, hoitoon ja oikeusturvaan vaihtelee suuresti. Esimerkiksi turvapaikanhakijoita oleskelulupaprosessissa avustavista oikeusavustajista suurin osa ei ole erikoistunut pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen, eikä kidutuksen uhrien tunnistamista ja hoitoa opeteta ammattikorkeakouluissa terveysalan opinnoissa.  

Hankkeen kohderyhmät

  • kidutuksen uhreja työssään kohtaavat sotealan ammattilaiset, kuten lääkärit, psykologit ja vastaanottopalveluiden sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät.
  • turvapaikanhakijoita oleskelulupaprosessissa avustavat julkiset ja yksityiset oikeusavustajat sekä maahanmuuttovirasto Migrin turvapaikkapuhutteluja tekevät ylitarkastajat.
  • neljän eri turvapaikkaasioita käsittelevän hallinto-oikeuksien tuomarit. 

Hankkeen verkostotapaamisten aikataulut

25.10.2023 kello 12-13.30 Teamsissä.
Aiheena fyysinen kidutus Istanbulin protokollan mukaan

21.11.2023 kello 12-13.30 Teamsissä.
Aiheena Istanbulin protokollaan liittyvä juridiikka.

Ilmoittautumislinkki lähetetään kaikille IP-verkostossa mukana oleville syyskuun lopussa.

Ajankohtaista