IP Istanbul protokolla koulutus -hanke

Koulutushankkeella lisätään tietoisuutta IP:n käytöstä kidutuksen uhrien tunnistamisessa, tutkimisessa ja dokumentoinnissa.

 

Istanbul protokolla (IP) on käsikirja kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen tehokkaasta tutkimisesta ja dokumentoinnista. IP tunnetaan yleisesti nimellä Istanbulin pöytäkirja. Se on ensimmäinen joukko kansainvälisiä ohjeita kidutuksen ja sen seurausten dokumentoimiseksi. Pöytäkirja ohjaa koko tutkimusprosessia. Se on kuitenkin huonosti tunnettu, eikä sitä osata hyödyntää lain velvoittamalla tavalla.

IP Istanbul protolla koulutus -hanke lisää tietoisuutta

Psykotraumatologian keskus lisää koulutuksen avulla sote-alan ammattilaisten sekä turvapaikanhakijoiden oleskelulupaprosessiin liittyvien avustajien ja päättäjien tietoisuutta IP:n käytöstä kidutuksen uhrien tunnistamisessa, tutkimisessa ja dokumentoinnissa.

Istanbulin protokolla – kidutuksen tutkiminen ja dokumentointi -koulutus on julkaistu. Kurssin suorittaminen kestää 30-60 minuuttia, ja se on tarkoitettu kaikille pakolaisia ja turvapaikanhakijoita työssään kohtaaville.

Istanbulin protokolla –koulutukseen tästä

Suomi on ratifioinut YK:n Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen vuonna 1989. 

Sopimusvaltiona Suomen tulee turvata kidutuksen uhreille oikeudenmukainen kohtelu, sekä taata heille riittävä hyvitys ja kuntoutus. Toteutuakseen tavoite edellyttää kidutuksen uhrien tunnistamista, kidutuksesta aiheutuneiden vammojen asianmukaista dokumentointia sekä uhrin psyykkisen tilan arviointia tarvittavan lääketieteellisen ja psykologisen hoidon järjestämiseksi. Useilla pakolaistaustaisilla on kidutuskokemuksia ja heidät tulee tunnistaa ja auttaa.

Turvapaikkaa hakevalla kidutuksen uhrilla tulisi olla tarvittaessa mahdollisuus saada turvapaikkahakemuksen liitteeksi asiantuntevia lausuntoja kidutuksen jäljistä ja vaikutuksesta hänen psyykkiseen terveydentilaansa.

Kidutuksen huomiotta ja selvittämättä jättäminen johtaa olennaisen turvapaikkaperusteen sivuuttamiseen, jolloin riski väärään päätökseen kasvaa väistämättä.

Suomessa eri alojen pakolaisia työssään kohtaavien ammattilaisten osaaminen ja perehtyneisyys kidutuksen uhrien tunnistamiseen, hoitoon ja oikeusturvaan vaihtelee suuresti. Esimerkiksi turvapaikanhakijoita oleskelulupaprosessissa avustavista oikeusavustajista suurin osa ei ole erikoistunut pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen, eikä kidutuksen uhrien tunnistamista ja hoitoa opeteta ammattikorkeakouluissa terveysalan opinnoissa.  

Hankkeen kohderyhmät

  • kidutuksen uhreja työssään kohtaavat sotealan ammattilaiset, kuten lääkärit, psykologit ja vastaanottopalveluiden sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät.
  • turvapaikanhakijoita oleskelulupaprosessissa avustavat julkiset ja yksityiset oikeusavustajat sekä maahanmuuttovirasto Migrin turvapaikkapuhutteluja tekevät ylitarkastajat.
  • neljän eri turvapaikkaasioita käsittelevän hallinto-oikeuksien tuomarit. 

Tulossa lähiaikoina

  • Istanbulin protokolla suomenkielisen uudistetun painoksen tiedote.

PALOMA-osaamiskeskus

PALOMA-osaamiskeskus toimii valtakunnallisesti. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille.

Diakonissalaitoksen psykotraumatologian erityisosaaminen mukaan PALOMA-osaamiskeskukseen

Pakolaisuuden haavat

Pakolaisuuden haavat on kolmeosainen podcast-sarja sodan ja pakolaisuuden aiheuttamista traumoista ja niiden kuntouttamisesta Suomessa.

Kuuntele podcastit tästä.


 

Ajankohtaista