Sovinto-ohjelma

#sovinto työskentelee sekä valtakunnallisesti Suomessa että kansainvälisesti.

#sovinto eli Sovinto-ohjelma on vuonna 2020 Diakonissalaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen Lähetysseuran perustama ohjelma, joka edistää sovinnon taitoja ja tahtoa yksilö ja yhteisö kerrallaan.

Tavoite

#sovinnon tavoitteena on, että restoratiivinen ajattelu, konfliktinratkaisu- ja yhdessä elämisen taidot leviävät laajasti yhteiskuntaan. Jokainen voi olla sovinnonrakentaja omassa arjessaan ja ympäristössään.

Muutokset lähtevät usein parhaiten liikkeelle paikallisesti pienistä yhteisöistä käsin, ei ylhäältä alas. #sovinto työskentelee sekä valtakunnallisesti Suomessa että kansainvälisesti #reconciliation-konsortiossa mm. Afrikan sarvessa.

Mitä

  • #sovinto toimii alustana sovinnon teemoja edistävälle toiminnalle erilaisten yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa nuorista ammattilaisiin.
  • #sovinto tukee erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia sovun edistäjinä ja riitojen ehkäisijöinä ja tuo yhteen ihmisiä erilaisista taustoista dialogiin ja etsimään ratkaisuja vastakkainasettelujen, konfliktien ja kiusaamisen vähentämiseen.
  • #sovinto mm. kouluttaa sovinnon ja sovittelun taitoja yhteisöissä ja tekee yhteistyötä Suomen Sovittelufoorumin kanssa sovittelun tunnettuuden edistämiseksi.

Oikeus sovintoon -toiminta

Toiminta on kaikille n. 15–25-vuotiaille nuorille avointa ja maksutonta vapaaehtoistoimintaa. Ryhmän toiminta kytkeytyy nuorten näkökulmasta kiusaamisen ja väkivallan, sovittelun ja sovinnon teemoihin ja nostaa nuorten omaa ääntä ja asiantuntijuutta esille kiusaamis- ja väkivaltailmiöissä ja niiden ratkaisuissa. Samalla halutaan vahvistaa nuorten osaamista ja tietotaitoa näistä teemoista.

Nuoret suunnittelevat ja järjestävät omien kiinnostustensa mukaan kiusaamis- ja väkivaltateemoihin linkittyen toisille nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville mm. dialogeja, erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja sekä tekevät viestintää ja vaikuttamista. Oikeus sovintoon -projektin taustatahoina #sovinnon lisäksi ovat Suomen Sovittelufoorumi ry  sekä rahoittajan ominaisuudessa Kone Centennial Foundation (KCF).

#reconciliation-hanke

Ulkoministeriön rahoittaman #reconciliation-hankkeen kautta on tuettu sovintoprosesseja erityisesti Afrikan sarven alueella. Vuonna 2020 alkaneen hankkeen osa-alueita ovat mm. sovinnon teemoissa asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen, vertaisoppiminen, psykososiaalisen rauhanrakennuksen kehittäminen sekä tutkimus ja vaikuttamistyö.

Lue lisää tästä linkistä

Lue lisää ja seuraa somessa

Lisää #sovinnosta sen omilla verkkosivuilla & ota seurantaan myös #sovinnon somekanavat Facebook ja Instagram.

Yhteystiedot

Hanna Myllynen
Ohjelmapäällikkö
+358 50 359 0110
hanna-karoliina.myllynen@hdl.fi

Suvi Autiosaari
Koordinaattori
+358 50 407 3289
suvi.autiosaari@hdl.fi