Vastuullista ja vetovoimaista työpaikkaa rakennetaan yhdessä

15.3.2024

Vaikka luemme jatkuvasti sote-alaan liittyvistä ongelmista ja vetovoimaisuuden puutteesta, on viime aikoina onneksi nostettu klikkiotsikoiden rinnalle alaan liittyviä positiivisiakin puolia. Se on ilahduttavaa, sillä niitä on paljon, toteaa hyvinvointipäällikkö Jenni Toivonen.

Vaaleahiuksinen nainen.

Me Diakonissalaitoksella ja Rinnekodeilla olemme edistäneet tulevaisuuden työyhteisöä pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstömme kanssa. Tavoitteenamme on rakentaa itsellemme ja tuleville työkavereillemme tavoittelemisen arvoinen työpaikka. Haluamme näyttää, että työ sotealalla on rohkeaa, uutta luovaa ja teknologisesti edistyksellistä – todellista tulevaisuuden työtä. Henkilöstön hyvinvointikyselyn ja muiden mittareiden mukaan työmme on tuottanut tulosta. 

Korvat höröllä muutoksessa

Vuosi 2023 oli Diakonissalaitos-konsernissa muutosten vuosi. Sote-organisaatiomme yhdistyivät yhteisen Rinnekodit-brändin alle helmikuussa 2023 ja virallisesti organisaatiot yhdistettiin 1.11.2023. Muutokset keikuttavat aina työyhteisöä ja tukea tarvitaan erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisessa, vuorovaikutuksessa, yhtenäisissä toimintatavoissa ja osallisuuden kokemuksessa sekä kuulluksi tulemisessa. Muutoksen johtamisessa on tärkeintä kuunnella herkällä korvalla, mitä henkilöstö eri puolilla organisaatiota ajattelee arjestaan, työyhteisöstään, omasta hyvinvoinnistaan ja käsillä olevista muutoksista. 

Lue lisää: Diakonissalaitos yhdisti sote-liiketoiminnan palvelut yhteen yhtiöön Rinnekodit Oy:öön

Hyvinvointikysely heijastelee henkilökunnan kokemuksia hyvinvoinnista sekä arjen ja työyhteisön toimivuudesta. Muutoksista huolimatta henkilöstölle tehdyn hyvinvointikyselyn kokonaiskeskiarvo oli 4,1, eli vahvaa hyvää tasoa asteikon ollessa 1–5. Tuloksissa nousivat erityisesti työn merkityksellisyys ja yhteys omaan arvopohjaan. Myös työyhteisön tarjoama tuki, osallisuuden kokemukset sekä mahdollisuus hyödyntää laaja-alaisesti omaa osaamista liittyivät vahvasti myönteiseen työntekijäkokemukseen. 

Panostamme työntekijäkokemuksen kehittämiseen, sillä pitovoiman lisäksi se kasvattaa vetovoimaa. Hyvinvointikyselyn lisäksi seuraamme työntekijöiden tyytyväisyyttä muillakin mittareilla, jotka osoittavat meidän ottaneen hyppäyksen hienoon suuntaan – alalla viihdytään ja vetovoimaa löytyy! 

  • Hakijamäärämme avoimiin työtehtäviin on noussut peräti 80 prosenttia 
  • Henkilöstön suositteluindeksi on lähes kolminkertaistunut 
  • Henkilöstön lähtövaihtuvuus on puolittunut 
  • Olemme saaneet Mieli ry:n Hyvän mielen työpaikka -tunnustuksen jo toisena peräkkäisenä vuonna 

Tulevaisuuden työyhteisö

Konsernissamme on Tulevaisuuden työyhteisö -strategiaohjelma, jossa keskitytään mm. yllä mainittujen teemojen kehittämiseen. Tähän liittyvä kehittymistyö on jatkuvaa, eikä siinä tulla koskaan valmiiksi. Tulevaisuuteen katsomista auttaa säännöllinen kurkkaus peruutuspeiliin: mistä olemme tulossa, olemmeko edelleen oikealla kaistalla? Peilistä emme aina näe suoraan, mitkä yksittäiset toimenpiteet ja kehittämiset ovat olleet onnistumisissa ratkaisevassa asemassa. Uskomme kuitenkin, että kuulemalla ja osallistamalla henkilöstöä monin eri tavoin, olemme vastuullisten ja vetovoimaisten työpaikkojen joukossa myös tulevaisuudessa. 

Kiikareissa entistä monimuotoisempi työyhteisö

Osaamisen kehittämiseen ja kehittymismahdollisuuksiin satsaaminen on investointi tulevaisuuteen. Samoin on tärkeä pitää huolta arjen sujuvuudesta ja hyvinvoinnista niin yksilön kuin työyhteisön tasolla. Työn monet voimavaratekijät tasapainottavat vastuullisen vuorovaikutustyön kuormitusta.  

Tulevaisuuden työyhteisön kehittäminen jatkuu meillä vahvana. Kuluvana vuonna panostamme erityisesti monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen organisaatiossamme käynnistyneen DEI-työn avulla. Mitä se pitää sisällään? Lue lisää tästä linkistä! 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: