Trauma ja oppiminen

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi.

YTY-hanke

YTY – Yhteistyön vahvistaminen traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi

YTY-hankkeessa hyödynnettiin Kidutettujen kuntoutuskeskuksen ja Diakoniaopiston osaamista traumatisoituneiden lasten ja nuorten arvioinnista ja hoidosta sekä oppimisen tukemisesta ja oppimisvaikeuksien arvioinnista. Kohderyhmänä olivat 7–24-vuotiaat traumatisoituneet pakolais- ja turvapaikanhakijalapset ja -nuoret ja heidän vanhempansa sekä ammattilaiset kouluissa, oppilaitoksissa ja erilaisissa lasten ja nuorten asumisyksiköissä.

Hankkeen tavoitteena oli pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tukeminen. Valtakunnallisessa hankkeessa toteutettiin koulutuksia, casetyöskentelyjä ja puhelinkonsultaatioita sekä tuotettiin materiaalia ja tehtiin asiakastyötä.

Hanke toteutettiin vuosina 2012 – 2014. Euroopan unionin pakolaisrahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

Hankkeen loppuraportti 2014 (pdf)

 

Päivi Korkeala, projektikoordinaattori

Päivi Korkeala (ET psykoterapeutti, sairaanhoitaja AMK) on työskennellyt mm. suunnittelijana kehittämishankkeessa, psykiatrisena sairaanhoitajana alle kolme vuotta Suomessa olleiden pakolaisperheiden parissa sekä sairaanhoitajana lastenpsykiatrian poliklinikalla. Korkealan erityisalaa ovat perheterapia ja transkulttuurinen hoitotyö.

Anu Arvonen, erityisopettaja

Anu Arvonen (FM, suomen kielen opettaja, erityisopettaja) on työskennellyt erityisopettajana nuorten ja aikuisten ammatillisessa koulutuksessa, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa sekä erilaisissa maahanmuuttajakoulutuksissa. Hän on tehnyt työtä nuorten ja aikuisten ammatillisessa erityisopetuksessa ja ollut mukana useissa kehittämishankkeissa. Arvosen erityisalaa ovat maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamiseen liittyvät kysymykset.

Liisa Katva, toimintaterapeutti

Liisa Katva (toimintaterapeutti AMK) on työskennellyt maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamiseen liittyvien kysymysten parissa Helsingin Diakoniaopistolla vuodesta 2007 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt erilaisissa tehtävissä lasten ja nuorten parissa. Katva on koulutukseltaan myös koulunkäyntiavustaja.

Anne Nurminen, psykologi

Anne Nurminen (KM, laillistettu psykologi) on työskennellyt psykologina erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä  maahanmuuttajien oppimisen  tukeen ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen liittyen.  Nurminen on työskennellyt eri kouluasteilla perusopetuksesta aikuisten kotoutumiskoulutuksiin sekä ammatillisessa erityisopetuksessa.

Ann-Christin Qvarnström-Obrey, psykoterapeutti (1960-2020)

Ann-Christin Qvarnström-Obreylla (laillistettu psykologi, lasten psykoterapeutti, sairaanhoitaja, lastenhoitaja) oli yli 20 vuoden kokemus kliinisestä ja psykoterapeuttisesta työstä traumatisoituneiden pakolaislasten ja heidän perheidensä parissa niin kotimaassa erikoissairaanhoidossa kuin sota-alueilla ja kehitysmaissa. Hän toimi useissa yhteyksissä tämän aihepiirin kouluttajana. Qvarnström-Obrey osallistui sekä Suomessa että ulkomailla pakolais- ja turvapaikanhakijalapsiin kohdistuneisiin mielenterveyshankkeisiin. Erityisalaa olivat monikulttuuriset lapset sekä massiivisten traumojen psykoterapeuttinen hoito.

Muita aiheita