Asiakkaiden osallisuus ja toimijuus

Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme ja toiminnassa mukana olevien henkilöiden aktiivisuutta ja toimijuutta. Vahvistamme näin heidän itsemääräämisoikeuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan omaan elämään, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Järjestämme asiakkaillemme tilaisuuksia, joissa vahvistetaan luottamusta ja yhdessä elämisen taitoja. Keräämme säännöllisesti palautetta asiakastyytyväisyydestä ja seuraamme osallisuuden kokemusta. Työmme ytimessä on halu kohdata ihminen.

Tavoitteemme:

  • Tyytyväinen asiakas​
  • Asiakkaidentoimijuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen​
  • Asiakkaiden osallistuminen päätöksentekoon​
  • Diakonissalaitos on työpaikka täsmätyökykyisille ja vaikeastityöllistettäville​
  • Kokemusosaamisen vahvistaminen​

 

Avainlukuja vuodelta 2023

Infograafi avainluvuista.

" ".

Diakonissalaitoksen asiakkailla on tarjottavanaan tulevaisuuteen arvokkaita näkökulmia, jotka usein jäävät kuulematta.

Yleensä keskustelu tulevaisuudesta on varattu yhteiskunnan johdolle. Kaikille hyvän ja ihmisarvoisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kuitenkin ajatuksia yhteiskunnan joka laidalta.