Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen

Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme ja onnistumisemme mahdollistaja. Hyvinvointi kattaa ammatillisen osaamisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä turvallisuuden. Henkilöstön hyvinvointi on yhteydessä työn mielekkyyteen, merkityksellisyyteen sekä työntekijän kokemaan motivaatioon.

Tavoitteenamme on tukea ja edistää työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen, yhdenvertaisen työpaikan, jossa jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on. Tarjoamme työpaikan, jossa jokaisen on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan sekä voida hyvin.

Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin.

Tavoitteemme

  • Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö​
  • Osaava henkilöstö​
  • Monimuotoinen Diakonissalaitos​
  • Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Avainlukuja vuodelta 2023

Infograafi avainluvuista.

" ".

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen on Diakonissalaitoksen toiminnan ytimessä.

DEI-auditointi auttaa organisaatiota merkittävällä tavalla oppimaan ja tunnistamaan sekä vahvuuksia että kehittämistarpeita.