Yhteiskunnallisen luottamuksen lisääminen​

Tavoitteenamme on lisätä ihmisten luottamusta toisiinsa, yhteisöihin, yhteiskuntaan sekä tulevaisuuteen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Teemme töitä sen puolesta, että jokainen ihminen voi tuntea itsensä arvokkaaksi. Vaikutamme aktiivisesti havaitsemiimme epäkohtiin. Viemme havaitsemamme epäkohdat ja niihin löydetyt ratkaisut päättäjien tiedoksi. Kuuntelemme asiakkaita ja hyödynnämme kokemustietoa. Haluamme tuottaa asiakkaille kokemuksen siitä, että he ovat osa yhteiskuntaa. Haluamme olla myös vastuullinen ja luotettava säätiötoimija. Noudatamme toiminnassamme hyvän liiketavan periaatteita.

Rohkea vaikuttaminen on meille vastuullisuutta.

Tavoitteemme

  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Onnistuminen yleishyödyllisenä säätiökonsernina
  • Vastuullinen kumppani
  • Eettinen ja läpinäkyvä yrityskulttuuri

Avainlukuja vuodelta 2023

Infograafi avainluvuista.

" ".

Etsivä ja jalkautuva päihde- ja mielenterveystyö vähentää erityisesti sotepalveluihin kohdistuvaa niin kutsuttua häiriökysyntää ja tuo kaivattua inhimillisyyttä yhteiskunnan syvimmässä marginaalissa elävien elämään.

Tukialus-hanke tukee kadulla aikaansa viettävien päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten elämän- ja arjenhallintaa. Samalla kohdattuja henkilöitä kiinnitetään olemassa oleviin palveluihin.