Vastuu ympäristöstä

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta. Vastuullisuusohjelmamme ympäristötavoitteet liittyvät kiinteistöjen energiatehokkaaseen ylläpitoon, ympäristönäkökohdat huomioiviin hankintoihin, metsäomaisuuden kestävään hoitoon, ruokahävikin pienentämiseen sekä kiertotalousajattelun mukaiseen materiaalien hyödyntämiseen.

Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme.

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet:

  • Kasvihuonepäästöjen vähentäminen​
  • Sähkön, veden ja lämmön kulutuksen pienentäminen​
  • Ruokahävikin alentaminen​
  • Kierrätysasteen parantaminen​
  • Henkilöstön ympäristöosaamisen vahvistaminen

Avainlukuja vuodelta 2023

Infograafi avainluvuista.

 

" ".

Hyvinvoiva luonto on tärkeä osa hyvää tulevaisuutta

Ympäristön tilaan liittyvä huoli on yhteinen. Sen jakavat hyvin eri tilanteissa elävät ihmiset. On tärkeää, että mahdollisimman moni voi osallistua ympäristökeskusteluun ja pohtia keinoja ja ratkaisuja. Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelman tavoitteena on tukea asiakkaita ja toiminnassa mukana olevia kohti vahvempaa toimijuutta sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia.