Tie työhön –
Way to Work

Way to Work -hanke vastaa valmennuksen keinoin vieraskielisten nuorten aikuisten työllistymisen haasteisiin tukemalla työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia nuoria. Hanke on suunnattu 18–35-vuotiaille vieraskielisille nuorille ja nuorille aikuisille. Vieraskielisyydellä tarkoitetaan, että valmennusta tarjotaan henkilöille, joiden äidinkieli tai kotikieli ei ole suomi tai ruotsi.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun sekä Lahden seudulla toimivien yritysten kanssa, joilla on haasteita työvoiman saatavuudessa. Ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan ja monimuotoisuuden tukemiseen kehitetään yhteiskehittämisen avulla yhdessä työnantajien kanssa.

Tie työhön – Way to Work -hanketta toteutetaan Vamos Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa 1.1.2024 – 31.12.2026.

Yritysten on mahdollista tulla kumppaniksi ja hyötyä hankkeen tarjoamasta tuesta hankeaikana!

Työnantaja. lue lisää!

Hankkeen keskeinen tavoite on yhdessä kohderyhmän nuorten, työnantajien sekä alueiden oppilaitosten ja työllisyyskentän toimijoiden kanssa yhdessä löytää toimintatapoja, jotka edistävät työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien vieraskielisten 18-35 vuotiaiden nuorten kestävää työllistymistä ja parantavat heidän työelämävalmiuksiaan.

Tavoitteena on edistää rekrytointeihin ja työllistämisprosesseihin liittyvää toimintakulttuurimuutosta, jolla edistetään työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman vähentymistä: yhteiskehittämisen keinoin parannetaan työnantajien valmiuksia rekrytoida ja perehdyttää vieraskielisiä työnhakijoita sekä räätälöidä erilaisia työn tekemisen mahdollisuuksia.

Yhteistyö alueiden työllisyyspalveluiden ja tulevien työllisyysalueiden kanssa on myös hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää.

Projektin konkreettinen toiminta

  • Hanke tarjoaa vieraskielisille nuorille ja nuorille aikuisille yksilö- ja ryhmämuotoista valmennusta työnhaun ja työssä pysymisen tueksi.
  • Työnantajakumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi.
  • Työnantajille tarjotaan tukea rekrytointiin, perehdytykseen ja erilaisien työn tekemisen mahdollisuuksien räätälöintiin.

 

Yhteystiedot

Anne Kousa
Projektipäällikkö
anne.kousa@hdl.fi
050 431 8159

VAMOS LAHTI

Susanna Söderholm
susanna.soderholm@hdl.fi
050 466 1822

Linkki Vamos Lahti

VAMOS ESPOO

Eeva Haapalinna
eeva.haapalinna@hdl.fi
050 522 4831

Linkki Vamos Espoo

VAMOS VANTAA

Jasmina Douba
jasmina.douba@hdl.fi
050 354 7953

Linkki Vamos Vantaa