Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan monipuolistaa

4.10.2023

Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma ja Oulun Diakonissalaitos kehittivät yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon. Taustalla oli halu saada erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ääni kuuluviin ja lisätä heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuoria tavattiin kokeilun aikana yhteensä lähes sata.  

Kaksi nuorta seisoo kadulla ja näyttää peukaloa.

Kokemusasiantuntijat Jenni ja Fawad menivät sinne, missä nuoret viettävät aikaansa.

Kokemus kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista ei ole jakautunut yhteiskunnassa tasaisesti. Keväällä alkaneen kokeilun tarkoituksena oli löytää keinoja monipuolistaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon. Kokeilu toteutettiin yhdessä Oulun kaupungin kanssa, ja sitä varten palkattiin kaksi kokemusasiantuntijaa, Jenni ja Fawad. 

Nuorten on helpompi puhua toisille nuorille 

Ajatus kokemusasiantuntijoiden palkkaamisesta lähti liikkeelle havainnosta, joka Nuorten ohjelmassa oli tehty edellisenä vuonna. Silloin Nuorten ohjelma tapasi 140 haavoittuvassa asemassa olevaa nuorta ympäri Suomea. Kiertueen aikana nuoret nostivat esille, että omia ajatuksiaan on helpompi kertoa, kun kuulijana on joku samaistuttava henkilö. Joku, joka tietää mitä itse on kokenut. 

Päätös Jennin ja Fawadin palkkaamisesta oli erinomainen. Nuoret uskalsivat jakaa kipeimpiäkin kokemuksiaan, kun kuuntelijoina olivat itsekin vaikeita asioita kohdanneet kokemusasiantuntijat. 

Ymmärrettävä kieli on tärkeää

Keskustelut nuorten kanssa käytiin Diakonissalaitoksen Keskusteluoppaan avulla. Keskusteluopas kehitettiin ilmiöasema-työskentelyä varten, jossa tavoitteena oli saada tulevaisuuskeskusteluihin myös niiden ihmisten ääniä, joita harvoin kuullaan. 

Jennille ja Fawadille oli heti aluksi selvää, ettei tulevaisuuskeskustelussa käytetyt kysymykset toimisi niin hyvin nuorten parissa. Nuorten osallistumista helpotettiinkin sillä, että kysymykset muokattiin nuorille sopivammiksi.  

Vaikutusmahdollisuuksia lisätään menemällä nuorten luokse 

Ensimmäinen este osallisuudessa on se, ettei tiedä osallistumismahdollisuuksista. Siksi Jenni ja Fawad aloittivat työn kontaktoimalla paikallisia nuorten suosimia palveluita. Tuttujen työntekijöiden kautta tieto mahdollisuudesta osallistua Tulevaisuuskeskusteluihin saatiin välitettyä suoraan nuorille. Myös itse keskustelut käytiin nuorten suosimissa paikoissa, joita kertyi yhteensä neljätoista. 

Turvallinen tila auttaa osallistumista 

Keskustelutilanne pyrittiin tekemään turvalliseksi ja mukavaksi. Jokaisen keskustelun aluksi käytiin läpi turvallisemman tilan periaatteet ja tarjolla oli pientä naposteltavaa. Jenni ja Fawad kertoivat omasta tarinastaan: miten ovat päässeet kokemusasiantuntijoiksi. He myös jakoivat hieman omia kokemuksiaan elämästään; millaisen matkan ovat kulkeneet tähän päivään. 

Nuoret vastasivat lyhyeen lomakkeeseen, jossa kysyttiin nuorten kokemuksia heidän osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Sen jälkeen käytiin keskustelua tulevaisuudesta. Lopuksi käytiin läpi tunnelmat keskusteluista. Kokemusasiantuntijat jakoivat myös numeronsa, mikäli jollakulla tulee ajatuksia jälkikäteen.  

 

Lue keskustelun tuloksista tarkemmin loppuraportista:  

Oululaisten nuorten ajatuksia tulevaisuudesta

 

Kirjoittaja Hanna Suomi työskentelee Nuorten ohjelman viestinnän asiantuntijana. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: