Yhdessä Työhön – onnistuneita kokemuksia työnantajayhteistyöstä

7.10.2021

ESR-logo.

Vamoksen, Tradekan ja Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n yhteinen Yhdessä Työhön -hanke päättyi lokakuun lopussa. Lyhyen, mutta vauhdikkaan hankkeen aikana tuettiin nuoria niin työelämään pääsyssä kuin siellä pysymisessäkin. Yhteistyö työnantajien kanssa oli antoisaa ja osoitti, että yritys- ja järjestömaailmoilla on toisilleen paljon tarjottavaa.

Mieshenkilö tarjoilee hampurilaista

Höyryävien kahvikuppien takana näkyy jännittyneitä kasvoja. Burger Kingin nuoret vuoropäälliköt aloittelevat ensimmäistä Yhdessä Työhön -hankkeen vuorovaikutustyöpajaansa Vamoksella. Työpajan alussa kukin kertoo mieleen painuneen vuorovaikutukseen liittyvän kokemuksen omalta työuraltaan. Vähitellen tunnelma vapautuu, kun osallistujat pystyvät samaistumaan toistensa kokemuksiin.  Työpaja voi alkaa.

Ihannemaailmassa osallistujat istuisivat saman pöydän ääressä, mutta maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia on muuttanut tämänkin työpajan muotoa. Höyryävät kahvikupit löytyvät kotitoimistoilta tai Burger Kingin takahuoneista, ja vähitellen jännittyneistä hymyileviksi muuttuvat kasvot näkyvät ainoastaan Teams-alustalla.

Yhdessä Työhön -hanke toteutti toiminta-aikanaan yhteensä kolme pilottia, joiden tarkoituksena oli luoda uusia toimintamalleja nuorten työntekijöiden tukemiseen Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:llä ja Restelin Burger Kingillä.  Pilottien aikana Vamoksen työntekijät saivat lisäksi monia hyödyllisiä oppeja erilaisissa yrityskulttuureissa toimimisesta ja yritykset puolestaan käytännön tukea ja oppeja Vamos- työotteesta.

Burger Kingissa keskityttiin vuorovaikutustaitoihin

Burger Kingin piloteissa keskityttiin vuorovaikutustaitoihin. Ensimmäisessä pilotissa hankkeen työntekijät järjestivät yrityksen vuoro- ja ravintolapäälliköille yhteensä 5 työpajaa, joiden aikana jaettiin tietoa vuorovaikutuksesta ja harjoiteltiin haastavia vuorovaikutustilanteita vertaisoppimisen keinoin. Työpajojen aikana kerättiin tietoa nuorten työntekijöiden kohtaamista haasteista ja heidän tuen tarpeistaan. Tätä tietoa hyödynnettiin toisen pilotin rakentamisessa.

Toisen pilotin aikana Vamoksen työntekijät ja kolme Burger Kingin johtotiimin jäsentä kehittivät ravintoloiden käyttöön etäalustalla pelattavan vuorovaikutustaitoja harjoittavan, Burger Kingin arvoihin perustuvan pelin. Peli jää Burger Kingin käyttöön, ja kaikki yrityksen vuoro- ja ravintolapäälliköt saavat siitä apua esihenkilötaitojensa kehittämiseen.

Pilottien lisäksi Burger Kingin nuorille työntekijöille tarjottiin henkilökohtaista valmennusta Vamoksella. Valmennusten sisällöt nousivat nuorten tarpeista ja vaihtelivat haastavista työelämän tilanteista urasuunnitteluun. Välillä valmennusten anti oli yllättävääkin, kuten eräs pitkään mukana ollut nuori kertoi:

 ”Olen saanut valmennuksesta paljon itsevarmuutta työhön ja vapaa-ajalla toimiseen. Vaikka en itse osannut sitä edes etukäteen ajatella, myös keskustelutaitoni ovat parantuneet.”

Tukea Hoivan perehdytykseen nuorille työntekijöille

Hankkeen toinen yhteistyöyritys, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy oli hankkeen työntekijöille tutumpi. Yllättävä pandemiatilanne kuitenkin haastoi kehittämään uudenlaisia toimintatapoja.  Koronan vuoksi Hoivan työaikaresurssit olivat hetkittäin tiukilla, ja suunnitelmat muuttuivat tautitilanteen aaltoillessa muutamaankin kertaan. Haastavasta tilanteesta huolimatta Hoivalla haluttiin panostaa hankkeeseen ja nuorten tukemiseen ja oltiin valmiita ideoimaan uusia toimintatapoja.

Pilotin aikana hanke kartoitti nuorten työntekijän tarpeita ja tilanteita kaikille alle 30-vuotiaille työntekijöille lähetetyn kyselyn avulla. Kyselyn sekä työntekijöiden ja esihenkilöiden haastatteluiden perusteella luotiin Vamos-työotteeseen perustuva ryhmämuotoinen, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista parantava perehdytysvalmennus uusille nuorille työntekijöille.

Rohkeasti kokeilemalla yritysten ja järjestöjen yhteistyöhön

Hankkeen kantavana ajatuksena on ollut, että nuorten tarvitsema tuki ei ole kiinni työmarkkinastatuksesta, vaan sille voi toisinaan olla tarvetta sekä ennen että jälkeen työllistymisen. Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi hankkeessa valmennettiinkin myös työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria kohti työ- ja koulutuspaikkoja.  Hankkeeseen osallistunut nuori kuvaili saamaansa apua ja korosti pandemia-ajan lisääntynyttä tuen tarvetta:

“… Auttavainen ja kannustava valmennus. Usko nuoriin, että pystytään tekemään asioita, vaikka nuorilla on omat ongelmansa. Ollut iso apu auttamisessa korona-ajan takia, kun on ollut vaikeata.”

Hankkeen aikana moni nuori sai uuden suunnan ja toivoa elämäänsä. Lisäksi Vamos ja yhteistyöyritykset saivat palkitsevia kokemuksia uudenlaisesta yhteistyöstä.  Pilottien toteuttaminen kahden hyvin erilaisen yrityksen kanssa haastavassa maailmantilanteessa näytti, että rohkeasti kokeilemalla ja riittävästi kommunikoimalla yritys- ja järjestökulttuureilla on toisilleen paljon annettavaa. Me Vamoksella kutsummekin myös muita työnantajia kokeilemaan ja kehittämään kanssamme uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja luoda parempaa työelämää vasta uransa alussa oleville nuorille!

Kirjoittaja Aino Bain  työskenteli projektipäällikkönä Yhdessä Työhön -hankkeessa.

Yhdessä Työhön -hanke toteutettiin  1.2.2020-31.10.2021. Sen rahoittajina toimivat Euroopan Sosiaalirahasto, Diakonissalaitos, Tradeka ja Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: