Kokemusasiantuntijuus

Jokaisen palvelun kehittämisessä pitäisi kuunnella sitä, jota palvelu koskee.

 

Meillä kokemusasiantuntijuuden lisääminen ja kokemusosaajaverkoston luominen on kirjattu vastuullisuusohjelmaamme. Kokemusasiantuntijat tuovat palvelun käyttäjän äänen toiminnan kehittämiseen.

Kokemusasiantuntija on omien kokemuksiensa kautta asiantuntija.

  • Hän  voi olla toisille tukena elämän vaikeissa tilanteissa, koska hän on saattanut itsekin kohdata samankaltaisia asioita.
  • Hän voi myös lisätä ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä pitämällä luentoja oppilaille, opettajille ja esimerkiksi lääkäreille tai hoitajille.
  • Hän voi olla myös pitämässä esitystä isoissakin tapahtumissa.
  • Kokemusasiantuntija voi toimia kehittämistyössä, yksilötyöskentelyssä, pitää vastaanottoa, ohjata ryhmiä ja myös monissa muissa tehtävissä.

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta jostakin fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta. Heidän avullaan kehitetään palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Kirjoituksia kokemusasiantuntijuudesta