Digiosallisuus

Hanke vahvistaa nuorten digitaalisia taitoja 2023-2024.

Digiosallisuus-hankkeessa keskitytään vahvistamaan nuorten digitaalisia taitoja. Hanke on osa Diakonissalaitoksen Vamos -toimintaa.

Hanke huomioi digisyrjäytymisen ilmiönä ja pyrkii ennaltaehkäisemään sitä tarjoamalla välineitä ja valmennusta nuorille.

Hankkeessa kehitetään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka voidaan ottaa käyttöön myös kunnallisessa ja järjestöjen nuorisotyössä. Tuloksia ja kehitettyjä sisältöjä jaetaan mahdollisesti laajemmin tulevaisuudessa.

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hanke perustuu kolmeen päätavoitteeseen:

  • Määrittää nuorten osaamistarpeet erityisesti digihyvinvoinnin, -turvallisuuden ja -osallisuuden alueilla.
  • Suunnitella ja kokeilla digiosaamista tukevia sisältöjä, työkaluja ja toimintatapoja, joita vertaisohjaajat (itse nuoret) voivat käyttää.
  • Muodostaa opinnollinen kokonaisuus NEET-nuorten digiosaamisesta ja luoda koulutusmalli digivertaisohjaajille, huomioiden nuorten erilaisuudet ja tarpeet sekä käyttäen motivoivia ja toiminnallisia työskentelytapoja.