Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille

Diakonissalaitos toteutti kolmella paikkakunnalla vuosina 2016-2019 hankkeen Osallisuuden polku maahanmuuttajille. Toimintaa rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen kohderyhmänä olivat Turussa 12–29 vuotiaat ja Helsingissä ja Kuopiossa 16-29 vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden riski joutua ja jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on suurin. Hankkeessa myös vahvistettiin maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön. Nyt julkaistu käsikirja jakaa tietoa hankkeen parhaista käytänteistä.

477 maahanmuuttajataustaista nuorta tavoitettiin ja heidän sosiaalinen osallisuutensa on kasvanut merkittävästi. 66 % nuorista kiinnittyi tuen avulla valmennusjakson aikana koulutukseen, työhön tai niihin valmentaviin toimenpiteisiin.

Linkki käsikirjaan (pdf)