The Nice Work Project kannusti naisia osallistumaan yhteiskuntaan

  • Suomessa vakinaisesti asuvien maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on selkeästi alhaisempi kuin maahanmuuttajamiesten ja kantasuomalaisten naisten.
  • Kotoutuminen on voinut jäädä kesken esimerkiksi perheen perustamisen takia. Monilla on kuitenkin vahva halu osallistua yhteiskuntaan vahvemmin.
  • Siihen Diakonissalaitos loi uuden mahdollisuuden – The Nice Work Project.
  • Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.Hanke päättyi syyskuussa 2020.