Trauma ja oppiminen

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi.

Älä jää yksin
– ota avuksesi muita ammattilaisia!

Moniammatillista yhteistyötä kuvattaessa on hyödynnetty YTY-hankkeen yhteistyöpaikkakunnilta kerättyjä hyviä käytäntöjä.

Pakolaislasten ja -nuorten ja heidän perheidensä historia ja traumakokemukset, erilaiset koulutaustat sekä kotoutumisen vaihe haastavat ammattilaisia joustavaan yhteistyöhön. Moniammatillisella työotteella yhdistyy eri ammattilaisten ja hallintokuntien osaaminen ja resurssit. Yhteistyöllä lapsi tai nuori saa tarvitsemansa tuen ja oma oppimispolku löytyy.

 

Trauma ja oppiminen -sivuston aihealueet