ATL-hanke

Hankkeessa tuotettiin uusi vertaistyön valmennusohjelma asunnottomuustyöhön. 

ATL-hanke

ACCOMMODATING A TRAVELLING LIFE – A journey back home supporting peers

Luottamuksen rakentuminen asunnottomuutta kokeneen ihmisen ja häntä auttavan tukitahon välille on perusedellytys sille, että ihminen saa tarvitsemansa yksilöllisen avun. Vertaistukihenkilö on usein korvaamaton tuki luottamuksen rakentumisessa.

ATL-hankkeessa luotiin valmennusohjelma vertaistukihenkilöille ja heitä tukeville ammattilaisille. Sen avulla asunnottomuutta kokenut ihminen pystyy kääntämään elämänkokemuksensa voimavaroiksi ja auttamaan niiden avulla vielä vailla omaa kotia olevia. Hankkeessa koulutettiin myös ammattilaisia tukemaan vertaisia heidän työssään.

Hankkeen toteutti Diakonissalaitos viiden kansainvälisen kumppanin kanssa. Lue lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä työstä.

 

Hankkeessa tuotetut materiaalit:

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit kuudella eri kielellä ovat sivulla www.atl-project.eu

Ammattilaisille

Ammattilaisille suunnattu koulutus antaa valmiudet asunnottomuutta kokeneiden ihmisten kanssa tehtävään vertaistukityöskentelyyn. Koulutus käsittelee vertaistuen periaatteita ja arvoja, vertaistukihenkilöiden roolia sekä vertaistuen käytäntöjä. Se sisältää johdannon restoratiivisen oikeuden näkökulmaan ja sen käytännön soveltamiseen yhteisöissä.

Koulutus valmistaa ammattilaisia valmentamaan asunnottomuutta kokeneista ihmisistä vertaistukihenkilöitä ja auttaa ammattilaisia työskentelemään yhdessä heidän kanssaan. Se tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan ammattilaisen ja vertaistukihenkilön yhteistyöhön ja innostaa ammattilaisia pyrkimään tasa-arvoiseen, kunnioittavaan ja vastavuoroiseen oppimiseen perustuvaan ammatilliseen suhteeseen. Samalla se valmistaa ammattilaisia tukemaan vertaistukihenkilöitä heidän tehtävässään.

Vertaistukihenkilöille

Vertaistukihenkilön käsikirja on helppolukuinen ja helposti lähestyttävä käsikirja henkilöille, joilla on kokemusta asunnottomuudesta. Se tukee heidän pätevöitymistään vertaistukihenkilöiksi antamalla heille olennaista tietoa vertaistuen menetelmistä ja vertaistukihenkilön roolista. Se auttaa valmennettavia hyödyntämään voimavarojaan ja käyttämään elämänkokemustaan auttaakseen äärimmäisen haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä. Koulutus ei ainoastaan voimaannuta heitä, vaan myös avaa heille työmahdollisuuksia.