ATL-hanke

Seuraa 6 kumppanin asunnottomuuteen liittyvää EU-hanketta www.atl-project.eu

ATL-hanke

ACCOMMODATING A TRAVELLING LIFE
A journey back home supporting peers

Luottamuksen rakentuminen asunnottomuutta kokeneen ihmisen ja häntä auttavan tukitahon välille on perusedellytys sille, että ihminen saa tarvitsemansa yksilöllisen avun.

ATL-hankkeessa luottamuksen rakentumisen avuksi kehitetään vertaistyötä. Hankkeessa luodaan ATL-vertaistyön valmennus. Sen avulla asunnottomuutta kokenut ihminen pystyy kääntämään elämänkokemuksensa voimavaroiksi ja auttamaan niiden avulla vielä vailla omaa kotia olevia. Hankkeessa koulutetaan myös ammattilaisia tukemaan vertaisia heidän työssään.

Hankkeen toteuttaa Diakonissalaitos viiden muun kumppanin kanssa.

 

Hankkeen tavoitteet

 • Tuottaa työkaluja ammattilaisille, joiden avulla
  asunnottomuutta kokeneiden ihmisten tarpeisiin voidaan
  vastata yksilöllisemmin.
 • Tarjota asunnottomuutta kokeneille ihmisille vertaistyön
  koulutusta. Sen avulla omat elämänkokemukset voi muuttaa
  voimavaroiksi.
 • Parantaa koulutukseen osallistuvien vertaisten työllistymistä.
  Mahdollistaa sekä vertaisten että asunnottomuutta kokeneiden
  ihmisten kiinnittyminen yhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Toiminnan tavoitteet
 • Tuottaa tietoa asunnottomuudesta.
 • Suunnitella ATL-vertaistyön koulutus materiaaleineen, verkkokurssi sekä vertaistyön opas.
 • Kouluttaa 45 ammattilaista sekä 50 asunnottomuutta kokenutta ihmistä.
 • Suunnitella peli, joka tukee tulevien vertaisten oppimista.