Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportti 2022 – Vastuullisuutta läpi organisaation

15.5.2023

Vastuullisuus on kiinteä osa yli 155-vuotiaan Diakonissalaitoksen toimintaa ja strategiaa. Se lähtee arvoistamme ja toimintamme tarkoituksesta pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Vuonna 2022 toimintaympäristömme nopea muutos korosti Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista tehtävää.

Kolme ihmistä seisoo ja hymyilee.

”Meille vastuullisuus on ennen kaikkea vaikuttavuutta. Haluamme saada aikaan pitkäjänteisiä ja pysyviä muutoksia parempaan niin asiakkaidemme, henkilökuntamme kuin ympäristömme hyvinvoinnissa”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Johdamme vastuullisuutta tavoitteellisesti osana kaikkea toimintaamme. Konsernin vastuullisuusohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja sitä toteutetaan osana strategiaamme läpi organisaation. Vastuullisuusohjelmassamme on viisi osa-aluetta: ympäristövastuu, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, syrjinnästä vapaa yhteisö sekä yhteiskunnallisen luottamuksen lisääminen.

Vuonna 2022 kehitimme etenkin vastuullisuuden raportointia.  Tarkensimme vastuullisuusohjelmamme avainmittareita palvelemaan entistä paremmin Diakonissalaitoksen strategiaa ja olennaisten vastuullisuusaiheiden seurantaa. Uusien mittareiden lähtötasot on nyt laskettu ja seuraavaksi tulemme asettamaan tavoitteet tuleville vuosille.

”Tulevaisuudessa etenkin ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet tulevat vaatimaan lisää huomiotamme. Diakonissalaitoksella on vaikuttava sosiaalinen kädenjälki yhteiskunnassamme. On tärkeää, että tulevaisuudessa voimme olla yhtä ylpeitä myös siitä, että ekologinen jalanjälkemme on pienentynyt merkittävästi”, Holmström sanoo.

Vastuullisuusraporttiin voit tutustua tästä.

 

10 kohokohtaa vuodelta 2022

 Vaikuttavaa tukea nuorille

 • Nuorten Vamos-toiminta tavoitti intensiivisen valmennuksen piiriin 2 006 nuorta ja nuorta aikuista, joista 746 päätti palvelussa. Heistä 56 prosenttia eteni työ- ja koulutuspoluille.
  Lue lisää: https://www.hdl.fi/vamos/

Hävikkiruoka kiertoon

Pienempi hiilijalanjälki

 • Diakonissalaitoksen hiilijalanjälki pieneni 10 %. Päästöjen vähenemiseen vaikutti mm. se, että Diakonissalaitos luopui joistain vanhoista kiinteistöistä. Rakentamisessa uudis- ja peruskorjaushankkeissa tehdään analyysit uusiutuvan energian soveltuvuudesta.

Tukea ukrainalaisille

 • Käynnistimme nopeasti hätäapukeräyksen ukrainalaisille ja lahjoitimme itse 100 000 euroa hädässä olevien evakuointiin sekä sota-alueelle jääneiden auttamiseen. Lue lisää: https://www.hdl.fi/lahjoita/ukraina/
 • Aloitimme ystäväperhetoiminnan, jossa suomalainen perhe toimii ystäväperheenä Ukrainaista tulleelle lapsiperheelle.
  Lue lisää: https://www.hdl.fi/perheiden-parissa/

Turvallisemman tilan periaatteet käyttöön

Vieraanvaraista perehdytystä

 • Kehitimme henkilöstömme perehdytykseen systemaattisen prosessin luomalla vieraanvaraisen perehdytyksen kehittämisen työkalut. Lupauksemme uudelle työntekijälle on, että meillä häntä odottavat oma perehdyttäjä ja henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma.
  Lue lisää: https://www.hdl.fi/blog/vieraanvarainen-perehdytys/

Yhdenvertainen palkkaus

Koulutusta kokemusasiantuntijoille

Koteja asunnottomille

Kulttuuria ja yhteisöllisyyttä

 • Eloa ja iloa! -teemavuosi tuotti kulttuurielämyksiä eri asiakasryhmillemme 55 yksikössä. Vuosi huipentui asiakkaiden, työntekijöiden ja naapuruston yhteiseen Korttelijuhlaan Helsingissä.
  Lue lisää: https://www.hdl.fi/blog/eloa-ja-iloa-hyvinvointi/

 

Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportti 2022 Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma päivittyi

Lisätietoja:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi, laura.niemi@hdl.fi, puh. 050 373 8602

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: