Vastuullisuusohjelmamme päivittyi

15.5.2023

Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelman ensimmäinen versio syntyi vuonna 2020 yhdessä henkilöstön kanssa. Nyt vastuullisuusohjelma ja sen mittarit on päivitetty vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi kirjoittaa blogissaan.

 

Nainen pitää kädessään kylttiä, jossa teksti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

 

Toteutimme Diakonissalaitoksen ensimmäistä vastuullisuusohjelmaa vuosina 2020 – 2022 kolmella osa-alueella: ilmastokestävyys ja resurssitehokkuus, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja yhteisöllisyys. Vastuullisuusohjelman tavoitteita edistettiin konsernin eri toimintoja ja toimialoja yhdistävissä työryhmissä, joissa kehitettiin mm. naapurustotyötä, asiakkaiden osallisuutta sekä vieraanvaraista ja syrjinnästä vapaata kulttuuria.

Vuonna 2022 näimme, että vastuullisuusohjelmaamme tulee päivittää vastaamaan paremmin tämän hetken vastuullisuuden vaatimuksia. Jo pelkästään EU:n lainsäädännöstä tulossa olevat velvoitteet haastoivat meidän arvioimaan ohjelmamme sisältöä ja tavoitteita.

Vastuullisuusraportoinnin kehittämishanke käynnistyi

Keväällä 2022 käynnistimme kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli, että vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi vastaavat entistä paremmin Diakonissalaitoksen liiketoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan tarpeita sekä vastuullisuusraportoinnin sääntelyn vaatimuksia. Samalla halusimme huomioida Diakonissalaitoksen liiketoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan erityispiirteet sekä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tiedontarpeet.

Käynnistimme laajan konsernintasoisen projektin, jossa vastuullisuusohjelmaa ja sen mittareita tarkasteltiin taustamateriaalien ja sidosryhmähaastatteluiden ja -kyselyn pohjalta. Järjestimme useita työpajoja ja lukuisia työkokouksia. Vaikka hankkeessa oli ulkopuolinen asiantuntija ja fasilitaattori, niin se vaati vahvaa sitoutumista myös oman organisaation väeltä. Ilman sitä, emme olisi onnistuneet. Kyse ei ollut vain kehityshankkeeseen sitoutumisesta vaan siitä, että sitouduimme yhteiseen tavoitteeseen: Haluamme yhdessä viedä vastuullisuuden läpi koko organisaation.

Uusi raportoinnin malli ja mittarit käyttöön

Hankkeessa loimme uuden raportointitavan, joka ottaa huomioon niin ​ESG-raportoinnin​ tulevan EU:n kestävyysraportoinnin standardin​ kansallisen regulaation ja toimialakohtaisen raportoinnin vaatimukset.​ Lisäksi kehitimme työkalut raportoitavien tietojen keräämiseen sekä arvioimme nykytilanteen ja siihen liittyvät riskit.

Samalla laskettiin myös Diakonissalaitoksen konsernin hiilijalanjäljen lähtötilanne. Vuonna 2021 se oli 7 777 t CO2, kun vuonna 2022 se oli 6 995 t CO2. Olemme siis pienentäneet hiilijalanjälkeämme 10 %. Vaikka tehtävää on vielä paljon, lasku tuntuu hyvältä ja antaa motivaatiota jatkaa työtä ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi.

Diakonissalaitoksella myös hallitus tukee vahvasti vastuullisuustyötämme ja edellyttää sen kehittämistä. Uusi päivitetty vastuullisuusohjelma ja sen mittarit hyväksyttiin elokuussa 2022. Samalla päätettiin, että vuosi 2022 raportoidaan jo uusien avainmittareiden avulla, jolloin saamme lähtötaso pidemmän aikavälin vastuullisuustavoitteiden ja toimenpiteiden määrittämiseksi.

Uudessa vastuullisuusohjelmassa on viisi osa-aluetta, joilla edistetään yhdeksää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Osa-alueet ovat:

  1. Yhteiskunnallisen luottamuksen lisääminen
  2. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
  3. Asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen
  4. Syrjinnästä vapaa yhteisö
  5. Ympäristövastuu

Vastuullisuus osaksi arkea

Diakonissalaitoksella vastuullisuusohjelman tavoitteita edistetään koko konsernin eri toimintoja ja toimialoja yhdistävissä työryhmissä ja ohjelman edistymistä seurataan konsernin johtoryhmässä ja hallituksessa osana konsernin strategiaa. Tavoitteenamme on, että vastuullisuustyö on jokaisen työntekijän arkea.

Yhteisten tavoitteiden läpi vienti edellyttää kuitenkin myös yhtenäistä johtamista, yhteistä ymmärrystä, ja samalla viivalla olemista vastuullisuuteen liittyvien kysymysten osalta. Siksi käynnistimme vuoden alussa koko konsernin johdelle yhteisen vastuullisuuden koulutuksen. Tämän vuoden aikana noin 30 johdon avainhenkilöä osallistuu koulutukseen. Se on iso panostus, mutta ehdottomasti sen arvoinen.

Vastuullisuus ei saa jäädä harvojen asiantuntijoiden osaamisalueeksi tai erilliseksi saarekkeeksi.  Vastuullisten organisaatioiden on varmistettava, että niiden työntekijöillä, ja myös asiakkailla, on riittävästi tietoa ja kykyä arvioida oman toiminnan ja organisaation vastuullisuutta sekä pääsy osallistumaan sen kehittämiseen.

Kirjoittaja Laura Niemi on Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

Tutustu Diakonissalaitoksen vastuullisuusraporttiin 2022

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: