Etninen profilointi uhkana Valko-Venäjällä

30.8.2020

Valko-Venäjän poliittinen tilanne on puhutti paljon loppukesällä 2020 Euroopassa että muualla maailmalla. Valko-Venäjä on yksi niistä maista, joissa Diakonissalaitos myös toimii. Siellä tuemme romanien kansalaisyhteiskunnan vahvistamista.

Nuoren romaninaisen kädessä viiri, jossa lukee Roma Women's Power. Valko-Venäjä on hänen kotimaansa.

 

Valko-Venäjällä vähemmistöt ovat vaarassa joutua etnisen profiloinnin, väkivallan ja kidutuksen kohteeksi. He ovat myös usein työttömiä ja taloudellisesti heikossa asemassa. Toimintamme puitteissa alueen romaninaiset ovat saaneet ammatillista koulutusta ja yrittäjyysvalmennusta. Toimintamme on osa ulkoministeriön rahoittamaa alueellista Romaninaisten voimaa! -kehitysyhteistyöhanketta, joka pyrkii edistämään romaninaisten ja -tyttöjen asemaa Valko-Venäjän lisäksi Ukrainassa ja Moldovassa. Vähemmistöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien aseman parantaminen on keskeistä Valko-Venäjän tulevaisuuden kannalta.

Lue tästä linkistä lisää Diakonissalaitoksen kansainvälisestä toiminnasta.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: