Sydän mukana: Tarjalle vieraanvaraisuus rakentuu kohdatuksi tulemisen kokemuksista

20.7.2022

Millaista on kansalaistoiminnan tuottajan työ Diakonissalaitoksen palveluksessa? Tarja Jalli toimii erilaisten kansalaisia auttavien ja palvelevien tiimien esihenkilönä ja tahtoo saada työntekijänsä kukoistamaan. Sydän mukana -sarjassa kerrotaan millaista on olla töissä Diakonissalaitoksella.

Nainen seisoo rakennuksen edessä ja hymyilee

Tarja on tehnyt ennen Diakonissalaitosta monenlaisia töitä sosiaali-, nuoriso- ja koulualalla, merimiespappina Belgiassa, eri alojen päällikkönä ja Kampin kappelin toiminnanjohtajana.  

Myös hänen nykyinen työkenttänsä kansalaistoiminnan tuottajana on laaja. Teen kaikkea maan ja taivaan väliltä, jotta mahdollisimman moni asiakas ja kansalainen voisi päästä johonkin toimintaan mukaan. Ihmisarvo voi toteutua, kun ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan elämäänsä, Tarja sanoo.

Kansalaistoiminnan tuottajan toimenkuva on monipuolinen

Kansalaistoiminnan tuottaja toimii lukuisien tiimien esihenkilönä, joukossa on esimerkiksi Kummiperhetoiminta ja Yhdessä elämisen taitokeskus. Välillä ratkotaan arjen pulmia ICT-tuen kanssa tai hyväksytään laskuja, toisinaan tehdään hankehakemuksia, istutaan alas ja vaihdetaan kuulumisia. 

Tehtäväni on tehdä työntekijöistäni tähtiä valaisemaan ja kirkastamaan omaa työtään asiakkaiden, kävijöiden ja kokijoiden kanssa.

Tarjan työ on parhaimmillaan, kun hän huomaa tiimiensä löytävän vahvuuksiaan, innostuvan ja kasvattavan itseluottamustaan.  

Kaksi ihmistä vastakkain, nainen hymyilee

Tarja on ollut mukana Diakonissalaitoksen vieraanvaraista perehdyttämistä kehittäneessä työryhmässä. Hänen mukaansa vieraanvaraisuus rakentuu aina työnantajan ja työntekijän väliselle vuoropuhelulle. Vastavuoroisuus on tärkeää.  

Uusi ihminen perehtyy työpaikan asioihin, mutta myös työnantaja perehtyy ihmiseen, hänen osaamiseensa ja hänen vahvuuksiinsa.

Uusien työntekijöiden perehdytyksessä tärkeää on oikea henki. Tarja haluaa sanoa uudelle työntekijälle, että mahtavaa saada juuri sinut porukkaamme, just sinua tarvitaan. Siksi olet tässä!

 Tarja piirtää Diakonissalaitokseen tuleville uusille osaajille kokonaiskuvan työpaikan tavoitteista, jotta ihminen tietää olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. 

Saan tehdä hyvin erilaisten ihmisten kanssa töitä. Päivittäin tapahtuu kohtaamisia, niissä pitää olla jotenkin kokemus siitä, että ihminen tulee kohdatuksi. Siitä rakentuu se vieraanvaraisuus.

Vaikka haasteet olisivat suuria, työssä voi kokea onnistumista.  

Esimerkiksi kun Afganistanin tilanne paheni syksyllä 2021, se heijastui nopeasti Diakonissalaitoksen kummiperheissä eläneisiin, muutamaa vuotta aiemmin Suomeen tulleisiin afgaaninuoriin. Diakonissalaitos tuotti nopeasti tilaisuuksia, valmennuksia ja materiaaleja, joilla näitä nuoria voitiin tukea. 

Nainen seisoo ulkona ja katsoo kameraan

Huikeaa, kun ammattilaiset kykenevät tekemään kriisin äärellä töitä yhdessä ja tavoitteellisesti, itseään säästämättä. Se luo kokemuksen, että tekee merkityksellistä työtä. Kun arki on niin lähellä omia tärkeitä arvoja.

 

Katso videolta, millainen on Tarjan työpäivä Diakonissalaitoksella.  

 

Sydän mukana -juttusarjassa tutustutaan Diakonissalaitoksella eri tehtävissä työskentelevien ammattilaisten työhön. Henkilökuntamme koostuu eri alojen osaajista ja asiantuntijoista: olemme muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä, valmentajia ja terapeutteja. Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin. Meillä jokainen tekee työtä ihmisarvon puolesta. #sydänmukana   

Teksti Jussi Eronen
Kuvat Jarkko Mikkonen

 

Lue lisää työstämme ja tutustu avoimiin tehtäviimme
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: