Diakonissalaitos työpaikkana

Haluamme olla vieraanvarainen ja kutsuva yhteisö, johon on helppo tulla uutena työntekijänä, asiakkaana ja kumppanina.

 

Olemme Suomen vanhin sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava yritys. Laitos perustettiin sairaalaksi ja koulutuksen antajaksi vuonna 1867 – toiminta oli aivan uutta silloisessa Suomessa. Haluamme olla edelleen rohkea, uutta luova ja teknologisesti edistyksellinen. Ja olemme mukana koulutustoiminnassa!

Ammattitaitoiset, motivoituneet työntekijät ovat tärkein voimavaramme ja onnistumisemme mahdollistaja. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen, syrjimättömän työpaikan, missä heillä on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan ja voida hyvin. Työntekijöitä säätiökonsernissamme on 3 200.

 

Monimuotoisuus

Tavoitteenamme on olla monimuotoinen yhteisö, jossa osataan ottaa huomioon työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien erilaisuus. Olemme tehneet monimuotoisuuslupauksen. Se ilmaisee työnhakijoille, että työnantaja arvostaa henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustaa ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avointa paikkaa.

Hyvinvointimentorointi

Mentorien verkosto edistää henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Mentorointi vaikuttaa koko organisaation hyvinvointiin tarjotessaan tukea, oivalluksia ja palveluja niin yksilöille, tiimeille kuin koko työyhteisölle. Verkosto vahvistaa hyvinvointia arvostavaa yrityskulttuuria ja luo yhteisiä toimintamalleja työpaikalle.

Vieraanvarainen perehdytys

Uusia työntekijöitä varten olemme kehittäneet vieraanvaraisen perehdyttämisen mallin. Vieraanvarainen perehdytys luo perustan työhyvinvoinnille ja työssä viihtymiselle. Meillä perehdytys on jokaisen yhteinen asia. Työyhteisö toivottaa uuden henkilön lämpimästi tervetulleeksi ja varaa perehdyttämiseen aikaa. Vieraanvaraisuutta on myös arvostaa uuden henkilön osaamista ja tukea joukkoon kuulumista.

" ".

Olemme hyvän mielen työpaikka

Meille myönnettiin MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Hyvän mielen työpaikka -tunnustus. Se on tunnustus ja kannustin työyhteisöille, jotka ponnistelevat paremman työelämän puolesta ja edistävät mielenterveyttä työpaikoilla. 

Lue lisää hyvinvointimentoroinnista