Nuoret työelämään

Nuoret työelämään on Diakonissalaitoksen Vamoksen ja työeläkeyhtiö Varman yhdessä kehittämä malli nuorten työllistämiseksi.

Nuoret työelämään -ohjelma

Nuorille positiivisia kokemuksia työelämästä

Nuorten asema työmarkkinoilla on heikentynyt ja työttömyys horjuttaa myös nuorten luottamusta yhteiskuntaan. Kolmannes nuorista on huolissaan, onko heillä töitä tulevaisuudessa, joka muutenkin näyttäytyy entistä epävarmempana.

Etenkin ne nuoret, jotka ovat vaikeasti työllistyviä ja vaarassa jäädä syrjään, tarvitsevat entistä enemmän positiivisia kokemuksia työelämästä, työelämän esikuvia, mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

Ilman aktiivisia toimia voi syntyä hyvin pärjäävien nuorten ryhmä ja ne nuoret, joilla menee entistä huonommin. Tähän Suomella ei ole varaa.

 

Nuori, ota yhteyttä
Nora Thesleff, nora.thesleff@hdl.fi

Työnantaja, ota yhteyttä
henkilötieto puuttuu

 

Vamos-valmentaja tukee nuorta

Ohjelma rakentaa siltaa nuorten ja yritysten odotusten välille sekä sitouttaa uutta sukupolvea työelämään, pyrkien samalla antamaan nuorille positiivisia kokemuksia työelämästä.

Vamoksen koordinoimassa ohjelmassa työn ja koulutuksen ulkopuolella oleva nuori saa työmahdollisuuksia, arvokasta kokemusta työnhausta sekä tukea hakuun.
Mikäli nuori valitaan työpaikkaan, hän saa henkilökohtaisen Vamos-valmentajan tuen työhön tutustumiseen ja työhön kiinni pääsemiseen.

Yritys saa

  • motivoituneen nuoren työntekijän, jonka työuran alkua ovat ammattilaiset tukemassa.
  • konkreettista apua työvoiman löytämiseen ja rekrytointiriskin pienentämiseen.
  • osana ohjelmaa Vamos tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden työyhteisö- ja esihenkilösparraukseen, aiheina esimerkiksi työyhteisön monimuotoisuuden tukeminen ja uudet sukupolvet työyhteisössä.