PALOMA-osaamiskeskus

Tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön. Valtakunnallista toimintaa koordinoi THL.

Osana valtakunnallisesti toimivaa PALOMA-osaamiskeskusta Psykotraumatologian keskus tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille.

Toiminnan tavoitteena on edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä. Osaamiskeskuksen valtakunnallisena koordinaattorina toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

 

Tukea ja koulutusta ammattilaisille

Psykotraumatologian keskuksen asiantuntijat tarjoavat matalan kynnyksen tukea, neuvontaa ja konsultaatiota vaikeasti traumatisoituneiden asiakkaiden kohtaamiseen.

Asiakkaiden on mahdollista saada keskuksesta moniammatillista arviointia, hoitoa ja kuntoutusta. Toiminnan kohteena ovat sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneet aikuiset, lapset ja perheet.

Keskukseen tulevalla asiakkaalla tulee olla terveydenhuollon ammattilaisen lähete. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Lähete Psykotraumatologian keskuksen palveluihin

 

Lisäksi tarjoamme erillisiä, ammattilaisten ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia kidutuksen ja sotatraumatisoitumisen tunnistamisesta ja sen hoidosta. Autamme tarvittaessa myös koulutusten suunnittelussa ja järjestämisessä. Toimintamme tavoitteena on ammattilaisten osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä. Konsultaatio ja koulutus ovat tilaajalle maksuttomia.

PALOMA-osaamiskeskuksen toiminta on saanut rahoitusta Euroopan unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) sekä sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategiasta (Mielenterveysstrategia 2020–2030).

Lue lisää PALOMA-osaamiskeskuksen toiminnasta PALOMA-osaamiskeskus – tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön – THL

 

Pakolaisuuden haavat -podcast

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Sari Mattila
Puh. 050 4763129
Sari.Mattila@hdl.fi

Lotta Carlsson
Puh. 050 5781345
Lotta.Carlsson@hdl.fi

Psykotraumatologian keskus