Lastensuojelun erityistason  yksikkö Poppeli

Lastensuojelun sijais-, avo- ja jälkihuollon laitosasumispalveluita neuropsykiatrisesti oireileville ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisille lapsille ja nuorille Porissa.

Poppeli tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuollon palvelua neuropsykiatrisesti oireileville ja mielenterveys- ja päihdeongelmaisille 12–17-vuotiaille lapsille. Lisäksi yksikössä on kaksi itsenäistymisasuntoa jälkihuollon nuorille. Poppelin itsenäistymismalli on suunnattu erityisyksiköistä itsenäistyville, vahvaa tukea tarvitseville nuorille aikuisille.

Diakonissalaitos on erikoistunut vaativien erityisryhmien palveluihin lastensuojelussa, nuorten palveluissa, asumis- ja työllistämispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Poppeli sijaitsee Porin Karjarannassa, rauhallisella asuinalueella Porin keskustan läheisyydessä. Poppelin läheisyydessä on koulut, tarvittavat palvelut sekä paljon hyviä ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Viihtyisät tilat kasvaa ja kehittyä

Poppelissa jokaisella lapsella on oma huone, jossa on oma wc ja suihku. Huoneet ovat peruskalustettuja, Poppeliin muuttaessaan lapsi saa vaikuttaa huoneen sisustukseen esimerkiksi valitsemalla huoneeseen mieleisensä verhot, maton ja tauluja tms. koriste-esineitä. Poppelin lasten huoneet ovat äänieristettyjä, ja aistiesteettömyys on otettu huomioon myös yksikön värimaailmassa ja lattiamateriaaleissa.

Poppeli koostuu kahdesta kuuden lapsen yksiköstä, Nupusta ja Nuutista. Yksiköissä on kummassakin oma yhteinen oleskelutila, keittiö ja ruokailutila. Kummassakin yksikössä on myös yhteinen hiljainen huone toiminnallisuuteen, nepsy-yksikkö Nupussa tämä tila on aistihuone, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten yksikössä Nuutissa huone on rentoutumistila.

Poppelin käytettävissä on myös saunatila, saunavuoro on viereisessä yksikössä kaksi kertaa viikossa.

Poppelissa on kummallakin yksiköllä omat terassit ja pihassa yhteinen grillikatos. Pihaan on suunnitteilla koripallokenttä ja viheralueita.

 

Huone, jossa harmaa sohva ja nojatuoli sekä pienesineistöä.

Poppeli
Diakonissalaitos / Lapsi- ja perhepalvelut

Koekatu 5, 28100 Pori

Lisätietoja:

Palveluyksikön johtaja Elisa Uusi-Oukari
Puh. 050 4712 808

Asiakkuussuunnittelija Tanja Karajas
Puh. 050 414 3008
tanja.karajas@rinnekoti.fi

Nuppu-yksikkö
puh. 050 478 5909

Nuutti-yksikkö
puh. 050 4176 584

Poppelin omavalvontasuunnitelma

Lue lisää Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhepalveluista

 

Poppelin toiminta-ajatus

Poppelin toiminnan lähtökohtana on moniammatillinen, paikallisesti verkostoitunut ja vahvaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva sijaishuollon lasten hoito, kasvatus ja kuntoutus. Poppelissa käytetään ohjaustyön laadun varmistamiseksi Diakonissalaitoksen omaa asiantuntijaryhmää (lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä) yksiköiden työryhmille työnohjaustyyppisenä toimintana.

Poppelin toiminta-ajatus on toiminnallisuuden, ja oikein kohdennetun ja ajoitetun menetelmäohjaamisen keinoin hoitaa ja kuntouttaa kohderyhmän lapsia vahvalla tuella. Poppelissa arki ja ohjaustyö rakentuu vahvasti yksilöllisyyden ympärille, jokaiselle lapselle mahdollistetaan ihmisarvoinen elämä, ja jokainen lapsi saa itse olla oman hyvän elämänsä määrittelijä.

Moniammatillinen tiimi läsnä lapselle

Henkilökunta on läsnä lasten elämässä ympäri vuorokauden. Poppelissa on suuri henkilökuntamitoitus, joka mahdollistaa toiminnallisuuden ja kahdenkeskisen ajan antamisen jokaiselle lapselle, jokaisena päivänä. Poppelin fyysiset puitteet ovat kodinomaiset, Poppeli ei ole tarkoitettu vastaamaan erityisen aggressiivisesti käyttäytyvien lasten tarpeisiin.

Poppelissa työskentelee moniammatillinen, lastensuojeluun erikoistunut tiimi, jossa on mm. lähihoitajia, sosionomeja ja sairaanhoitajia. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti mm. hygienia-, turvallisuus-, lääkehoito-, kirjaamisen-, itsemääräämisoikeuden tukemisen ja toimintakyvyn arvioimisen koulutuksissa. Poppelin henkilökunnalla on paljon erikoisosaamista, tiimistä löytyy mm. kaksi nepsy-valmentajaa, seksuaalineuvoja, mapa-kouluttaja, päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut ohjaaja ja ART-ohjaajia. Lisäksi koko henkilökunta on suorittanut osan mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta, sekä lastensuojeluun räätälöidyn nepsy-koulutuksen.