Vamos Lahden miehiä -hanke

1.9.2020-31.12.2021

Tausta

Lahdessa nuorten käytössä olevia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja nuorisopalveluita on runsaasti ja ohjaavia tahoja on paljon, mutta silti moni palveluiden tarpeessa oleva nuoria ei päädy tarvitsemansa tuen piiriin.

Vuonna 2020 koronatilanteen myötä voimassa olleet rajoitukset ovat osaltaan vaikeuttaneet nuorten ohjautumista palveluihin sekä toisaalta myös palvelutahojen kykyyn vastata nuorten tarpeisiin ja odotuksiin.  Vamos Lahden Miehiä ESR-hankkeessa haetaan uudenlaisia tapoja tavoittaa erityisesti alueen 16-29 vuotiaita työn- ja koulutuksen sekä palveluiden ulkopuolella olevia miehiä kehittäen yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa palvelua, joka parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi nuorten miesten tarpeisiin mahdollistaen heille kiinnittymisen työ- tai koulutuspoluille.

Meidän tulee olla kykeneviä muuttumaan ja muuttamaan toimintaamme vastaamaan nuorten tarpeita löytäen myös niitä nuoria, joita moni muu ei osaa edes etsiä!

Päätavoitteet


Lahden alueella nuorten työllistämisen kentällä toimivien tahojen osaamis- ja tietopääoma on suuri ja yhteisenä tavoitteena on luoda yhteisen työn ekosysteemi, jossa osaaminen tulisi parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä.  Vamos Lahden miehiä ESR-hankkeessa kaksi nuorten työllistämisen kentällä toimivaa tahoa, Diakonissalaitoksen Vamos sekä DILA, yhdistävät osaamisensa tarjoten uudenlaista toimintaa lahtelaisille nuorille miehille. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä alueen nuorten parissa työskentelevien verkostojen kesken ja jaetaan samalla tietoa hyviksi koetuista käytännöistä nuorten miesten parissa työskenteleville tahoille. Erityistä huomiota yhteistyössä kiinnitetään sukupuolisensitiiviseen työotteeseen liittyvään tiedon jakamiseen

Alatavoitteet

Projektin aktiviteetit ja konkreettinen toiminta
Hankkeen aikana toimintaan osallistuvilla nuorilla miehillä on mahdollisuus osallistua Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden tarjoamaan yksilö- ja pienryhmävalmennukseen. Valmennuksessa keskitytään nuorelle tärkeisiin asioihin, luodaan uusia verkostoja nuoren tarpeiden mukaan samalla etsien polkua kohti opintoja tai työelämää. Toimintaa rakennetaan nuorten miesten erityisyys huomioiden.  DILA:n toteuttaman tuetun vapaaehtoistyön myötä nuoren kanssa etsitään mahdollisuuksia matalalla kynnyksellä ja tuetusti tutustua erilaisiin työtehtäviin nuoren omien tavoitteiden mukaisesti.

 

 

Vamos-valmentaja, Vamos-kokemusasiantuntija sekä DILA:n tuetun vapaaehtoistyön koordinaattori kulkevat nuoren rinnalla koko prosessin ajan tukien nuorta tämän yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Nuori voi osallistua toimintaan ilman erillistä ohjausta.

  • toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta
  • osallistumiselle ei ole aikarajoituksia.
  • yhteyden hankkeen työntekijöihin saa helposti joko yhteydenottolomakkeen kautta tai laittamalla viestiä suoraan hankkeen työntekijöille.

Kumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lahden Diakonialaitoksen (DILA) kanssa. Hankeaikana (1.9.2020-31.12.2021) tehdään tiivistä yhteistyötä Lahden nuorisopalveluiden, TE-palveluiden sekä Joutjärven seurakunnan sekä muiden alueen 3. sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa.