Amigon instapäivityksiä tehdään porukalla

18.11.2021

Amigo-mentorointi on antanut mukana oleville nuorille ja mentoreille mahdollisuuden päivittää Instagram-tiliään. Tämä tarjoaa päivittäjille mahdollisuuden kokeilla mahdollisimman matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja itsenäistä sisällön tuottamista. Amigon työntekijöiden näkökulmasta on ollut mielenkiintoista seurata Instagramin kautta, miten toiminnassa mukana olevat näkevät maailman, mikä on heille olennaista tai kiinnostavaa.

Kaksi ihmistaä istuu sohvalla ja yksi vieressä nojatuolissa. He ovat Amigo-mentoroinnin Instagram-ryhmä.

Instapäivitysten suunnittelu ja tekeminen yhdessä on ollut kivaa, rentoa ja luontevaa sekä paineetonta. Kuva Malla Tirkkonen.

 

Kansalaistoiminnan ytimessä on osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusten tarjoaminen sekä yksilöiden toimijuuden tukeminen ja vahvistaminen. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä Amigo-mentoroinnissa tämä toteutuu yhdistämällä vapaaehtoisia nuorten mentoreiksi vuoden ajaksi. Varsinaisen mentoroinnin lisäksi toiminta tarjoaa pareille erilaista yhteistä tekemistä. Toiminnassa mukana oleville nuorille ja mentoreille on viime vuosina tarjottu mahdollisuutta osallistua vapaamuotoiseen sisällön tuottamiseen Amigon Instagram-tilille.

Ajatuksena on ollut tarjota nuorille ja mentoreille mahdollisuus kokeilla mahdollisimman matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja itsenäistä sisällön tuottamista Amigo-mentoroinnin Instagram-tilille. Se osaltaan syventää mielikuvaa Amigon toiminnassa mukana olevista nuorista ja mentoreista. Aiemmin päivityksiä teki kaksi nuorta ja hetken yksi nykyisistä ryhmäläisistä. Tällä hetkellä Amigon instaryhmään kuuluu kolme henkilöä: kaksi mentoria ja yksi nuori. Habib on 21-vuotias kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja ja Amigon nuori. Loru on 28-vuotias, opiskelut ovat tauolla ja hän on tällä hetkellä mukana Leikkiväki-pajatoiminnassa. Loru on ollut aiemmin Amigon nuori, nykyisin hän toimii itse mentorina yhdelle nuorelle. Nicole taas on 60-vuotias työtön yrittäjä, aktiivinen vapaaehtoistoimija ja Amigossa mentorina toista kertaa.

Instassa jaetaan asioita yhdessä

Kaikki instaryhmäläiset kertoivat ryhmään mukaan tulon ja siinä viihtymisen syiksi tahdon tutustua erilaisiin ihmisiin, yhteisten tapaamisten ja keskustelujen sekä yhdessä tekemisen merkityksen. Habib kertoi lisäksi, ettei halunnut vain jäädä yksin kotiin. Tuntui tärkeältä saada olla osa omaa pientä ryhmää, jossa voi jutella, syödä ja tehdä asioita, sillä on tärkeää tehdä työn ohella myös jotakin ihan muuta. Amigon työntekijöiden näkökulmasta olennaisinta ryhmässä ei olekaan loppuun asti hiottujen päivitysten tekeminen, vaan asioiden jakaminen ja yhdessäolo, yhteenkuuluvuuden tunne. Tämä ryhmä on tehnyt monenlaisia asioita yhdessä, aika usein he ovat kokkailleet toisilleen ja syöneet sitten yhdessä keskustelun lomassa, nyt on suunnitteilla retki Heurekaan. Päivityksiäkin syntyy sopivalla tahdilla sekä yhdessä sovitusti että itsenäisesti, kunkin persoonan mukaisesti. On mielenkiintoista seurata Instagramin kautta, miten toimintaan mukaan tulevat nuoret ja vapaaehtoiset mentorit näkevät maailman, mikä on heille olennaista tai kiinnostavaa.

Habib kertoo oppineensa tässä ryhmässä luottamaan toisiin sekä puhumaan itsestään, perheestään ja omista hyvistä ja huonoista asioista toisille. Loru sanoo oppineensa rohkeammaksi ja avoimemmaksi, Nicole puolestaan kertoo Instagramin käytössä kehittymisestä sekä oman maailmankatsomuksen avartumisesta. Kaikkien mielestä instapäivitysten suunnittelu ja tekeminen yhdessä on ollut kivaa, rentoa ja luontevaa sekä paineetonta. Tapaamisetkin ovat toteutuneet helposti.

Amigo kansalaistoimijana ja vapaaehtoistoiminnan tarjoajana haluaa toimia joustavasti, ja kuten tässä, välillä vähän oman ruudun ulkopuolelle hypäten. Olennaista on erilaisten ihmisten yhteen saattaminen sekä yhdenvertaisuuden ja toimijuuden kokemusten mahdollistaminen.

Loppuun vielä Nicolen kaino toive: jos jollakin lukijalla tai taholla on tarjota Amigon instaryhmälle jotakin mukavaa yhteistä tekemistä, vierailuja tai elämyksiä, niin ideoita voi välittää ryhmälle Amigon työntekijöiden kautta sähköpostitse amigo@hdl.fi, josta ne päätyvät yhteystietoineen instaryhmän jäsenille.

Tietoa Amigo-mentoroinnista 

Amigo-mentorointi on nuorten syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Amigo aloitti toimintansa vuonna 2011 ja se on Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan vanhin toimintamuoto. Amigosta nuori saa vapaaehtoisena toimivan mentorin vuodeksi. Pari tapaa toisiaan kerran kaksi kuussa.

Lue lisää Amigo-toiminnasta

 

Tekstin on kirjoittanut Amigo-mentoroinnin projektipäällikkö Malla Tirkkonen. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: