Diakonissalaitoksen Vamos laajenee Jyväskylään

31.8.2020

Kolme miestä selin käsissään muovimiekat. Kaikkien huppareissa on teksti Nuortentalo Katutaso K-18.

Kuva: Hanna Lamberg

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö aloittaa toiminnan Jyväskylässä syyskuun alussa. Jyväskylän Katulähetyksen nuorisotyö siirtyy Diakonissalaitokselle  liikkeen luovutuksena. Toimintaa pyörittää vastaisuudessa Diakonissalaitoksen Vamos -nuortenpalvelut, Vamos Jyväskylä.  Vamos toimii valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Jyväskylän ohella Vamos-työtä ollaan syksyn aikana aloittamassa myös Tampereella, Kemissä ja Torniossa. 

Jyväskylän nuorisotyön ytimessä ovat matalan kynnyksen nuorisotalo Katutaso ja kadulle jalkautuvat nuorisotyö. Katutason uudet toimitilat ovat Vapaudenkatu 43:ssä, ja se on tarkoitettu 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille. Katutason toiminnan ja sisällön järjestävät vapaaehtoiset, kävijät ja työtoiminnassa olevat nuoret yhdessä työntekijöiden kanssa.

Jyväskylän Katulähetyksen toiminnanjohtaja Erkki Keski-Lusan mukaan Katulähetys luopui nykyisen kaltaisesta nuorisotyöstä nuorisotyön omasta aloitteesta, joka samalla sopi yhdistyksen tarpeeseen uudelleen järjestää ja keskittää toimintaansa. Neljä muuta Katulähetyksen toimialaa, asumis-, ruoka-apu-, kierrätys- ja työvalmennuspalvelut ovat luonteeltaan erilaisia kuin nuorisotyön erityiskohderyhmätyö.

”Toimintaympäristön muutokset ja haasteet edellyttävät voimavarojen kohdentamista. Nyt kun nuortenpalvelut kokivat, että he voisivat paremmin kehittää toimintaansa uusissa puitteissa – ja kun löytyi taho, jonka strategiaan sopi nuorisotyön tuleminen osaksi toimintaansa, katsoi Katulähetys hyvänä ratkaisuna luopua ja siirtää nuorisotyö luotettaviin käsiin”,  Erkki Keski-Lusa toteaa.

”Jyväskylän Katutaso tekee merkityksellistä työtä ja tavoittaa niitä nuoria, jotka ovat ehkä pudonneet palveluiden ulkopuolelle. Toiminta on entistä tärkeämpää pandemian leimaamassa ajassa, jossa vaarana on nuorten ikäluokkien polarisaatio. Vamos ottaa ilolla vastaan mukana olevat nuoret ja ammattitaitoiset työntekijät”, sanoo Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine.

Vamos Jyväskylä -toimintaa nuorten ehdoilla

”Toimintamme tunnussanoja ovat osallisuus ja yksinäisyyden ehkäisy. Palvelulupauksemme on, että tehdään vain asioita, mitä nuoret ideoivat ja toteuttavat”, Katutason vastaavaa työntekijä Hanna Lamberg kertoo.

”Tilan omistavat nuoret tulevat hyvin erilaisista taustoista ja elämäntilanteista. Yhdistävänä tekijänä on halu kohdata toisia nuoria, pohtia elämän haasteita ja riemuja vertaistuen tai työntekijöiden kanssa. Joskus on vain hyvä olla, niin kuin omassa olohuoneessa.”

Kävijöistä yli puolet on löytänyt talolta kavereita, joita tapaa myös talon ulkopuolella ja palauteen mukaan lähes jokainen kokee sosiaalisten taitojen kehittyneen. Katutason yhteisön on koettu vähentävän olennaisesti yksinäisyyttä. Talolla oleminen korvaa muun muassa yksin kotona olemista, päihteiden käyttöä tai pelaamista.

”Nuorisotalon työn lisäksi teemme kadulle jalkautuvaa nuorisotyötä, joka viedään sinne missä nuoret ovat. Näin on mahdollista tavoittaa myös niitä nuoria, jotka muuten saattaisivat jäädä palvelujen ulkopuolelle ja vaille luotettavaa ja turvallista aikuiskontaktia”, Hanna Lamberg sanoo.

Apua ja tukea tarvitaan myös silloin, kun päihteettömyys on vielä kaukainen haave tai herääminen ja kotoa poistuminen virka-aikaan on täysin mahdotonta. Tarvittaessa työntekijä voi kohdata nuoren vaikkapa hänen kotonaan tai lähteä mukaan virastoviidakkoon.

 

Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä 1945. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1953 ja sen tarkoituksena on syventää raittiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa, sekä auttaa ja avustaa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia. 

Diakonissalaitoksen Vamos tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Vamoksesta nuori saa oman työntekijän, tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Vamos toimii Suomessa kymmenellä paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Siilinjärvellä, Turussa ja Vantaalla. Yli 12 vuotta toimineessa Vamoksesta on saanut apua runsaat 12 000 nuorta. Vuonna 2019 palveluissa käyneistä nuorista 87 % koki elämänsä muuttuneen parempaan ja 56 % palvelun päättäneistä eteni työ- tai koulutuspolulle.  

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: