Diakonissalaitos osti oululaisen Caritas Palvelut Oy:n

31.8.2020

Caritas palvelut Oy:n toimipisteen piha-alue Oulussa. Kuvassa on sana Caritas sekä Diakonissalaitoksen logo, jossa teksti Diakonissalaitos.

 

Diakonissalaitos on ostanut Caritas-Säätiöltä Caritas Palvelut Oy:n koko osakekannan.  Yrityskauppa turvaa Caritaksen palveluiden kasvun Pohjois-Suomessa ja tarjoaa Diakonissalaitokselle uusia mahdollisuuksia erityisryhmien sote-palveluiden tuottajana. Säätiöiden yhteinen arvopohja antaa hyvän pohjan omistajanvaihdokselle.

”Yrityskauppa tukee strategiaamme laajentua valtakunnallisesti. Caritaksen osaaminen ja monipuoliset palvelut Pohjois-Suomessa täydentävät Diakonissalaitoksen palveluita ja luovat yhteisen kehittämisen ja kasvun mahdollisuuksia. Olemme erittäin iloisia saadessamme caritaslaiset yhteisöömme”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Oululaisen Caritas-Säätiön omistama Caritas Palvelut Oy tarjoaa monipuolista palveluasumista sekä palveluita kotiin vammaisille ja ikäihmisille Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Yhtiöllä on 25 palveluasumisyksikköä ja sairaala. Yrityksessä työskentelee noin 600 sote-alan osaajaa ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 30,4 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa turvaa palveluiden jatkuvuuden

Caritas-Säätiölle yrityskaupan ensisijaisena tavoitteena on turvata asiakkaiden palveluiden jatkuvuus ja kehittyminen sekä luoda edellytykset yhteisen diakonisen toiminnan laajentamiselle Oulun seudulla.

”Meille oli tärkeää, että uusi omistaja jatkaa palvelutoimintaa, sen kasvua ja kehittämistä yhteiseltä arvopohjalta mahdollistaen samalla säätiöiden välisen laajenevan yhteistyön yleishyödyllisissä- ja diakoniahankkeissa.  Diakonissalaitoksen vahva talous ja dynaaminen toiminta sote-palveluiden tuottajana ja kehittäjänä turvaavat yhtiön kehittymisen alati kiristyvässä kilpailussa ja sote-uudistuksen myllerryksissä”, Caritas-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Keränen sanoo.

Caritas Palvelut Oy jatkaa toimintaansa yhtenä Diakonissalaitoksen tytäryrityksenä. Toiminta jatkuu nykyisellä nimellä ja yrityksen henkilöstö jatkaa tehtävissään vanhoina työntekijöinä. Muutos ei vaikuta yrityksen olemassa oleviin sopimuksiin tai asiakassuhteisiin. Omistajan vaihdoksen jälkeen työ asiakkaiden parhaaksi jatkuu normaalisti.

”Caritaksella on ihmisläheinen yrityskulttuuri ja osaava henkilöstö. Yhdessä Diakonissalaitoksen pitkän kokemuksen kanssa voimme huolehtia asiakkaista ja kehittää palveluita edelleen. Kauppa antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa Diakonissalaitoksen perustehtävää, työtä ihmisarvoisen elämän puolesta”, sanoo Holmström.

Caritas Palvelut on osa Diakonissalaitosta 31.8.2020 alkaen. Samalla yrityksen liiketoimintajohtajana aloittaa TtM Leila Rutanen nykyisen toimitusjohtajan Petteri Viramon jättäessä tehtävän. Rutasella on vahva ja monipuolinen kokemus vanhus- ja vammaispalveluiden moninaisista tehtävistä, sote-alan organisaatioiden kehittämisestä ja tuloksekkaasta johtamisesta. Diakonissalaitoksella hän vastaa myös kehitysvammaisten palveluja tuottavan Rinnekodin toimialasta.  Aikaisemmin Rutanen on työskennellyt muun muassa palvelupäällikkönä Aspa Palvelut Oy:ssä ja sosiaali- ja terveysjohtajana Orivedellä ja vanhusten avohoidon sekä vammaispalvelujen johtajana Jämsässä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: