Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä tarvitset?

13.9.2021

Kun kulkutautia sairastava potilas saapui Diakonissalaitokselle 150 vuotta sitten, hän usein yllättyi saamastaan hyvästä hoidosta ja paikan vieraanvaraisuudesta. Köyhääkin köyhemmistä oloista saapuvaa asiakasta odotti huone, jossa vuoteissa oli kirjaillut lakanat ja pöydällä kukkivat kukat. Diakonissojen kantavana periaatteena oli, että ihminen joka on kärsinyt, ansaitsee enemmän ja parempaa kuin muut.  Kokemuksen siitä, että on arvokas ja tärkeä, kirjoittaa Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.

 

Olli Holmström pitää kylttiä kädessään. Siinä lukee Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Vaikka tänäänkin hyvä hoito ja huolenpito ovat keskeinen osa palveluitamme, ne eivät enää yksin riitä. Tänään asiakkaamme arvon tunne syntyy siitä, että hänet kohdataan tasa-arvoisena yksilönä ja ihmisenä, jolla on halu ja kyky vaikuttaa omiin valintoihinsa.

 

Sote-alalla puhumme palveluista, mutta kyse on paljon suuremmasta

Monille asiakkaillemme, kuten kehitysvammaisille, lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille tai hoivakodissa asuville ikäihmisille kyse ei ole irrallisista palveluista, vaan usein koko elämästä. Sen mitä me määrittelemme palveluksi on asiakkaallemme koti, läheiset, turva ja mahdollisuus olla yhteisönsä ja oman elämänsä aktiivinen jäsen. Olemme paljosta vastuussa ja otamme sen vakavasti.

Vastuullisuusohjelmassamme olemme nostaneet yhdenvertaisuuden ja osallisuuden työmme ytimeen. Haluamme vahvistaa asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä. Tässä kunnianhimomme on korkea. Tavoitteenamme on, että jokaisella asiakkaallamme on IMO-suunnitelma (itsemääräämisoikeus) ja että kaikissa yksiköissä on käytössä asiakaskokoukset tai jokin muu vastaava vaikuttamisen foorumi. Lisäksi olemme panostaneet henkilöstömme tunne- ja vuorovaikutuskoulutukseen. Työntekijöiden erityisosaamisena on tukea asiakkaiden omanlaista ja yksilöllistä arkea. Nuorilla se voi tarkoittaa elämänpolun valinnoissa auttamista, kun taas ikäihmisellä yksilöllisen päivärytmin kunnioittamista.

Hyvä elämä ei ole ilmaista

On kuitenkin selvää, että hyvän ja asiakkaan omaa tahtoa kunnioittavan elämän mahdollistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä myös palvelua ostavan asiakkaan eli kunnan kanssa. Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme kannustaa kuntapäättäjiä tekemään rohkeita tulevaisuuteen investoivia päätöksiä, joilla parannetaan palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä niiden kuntien kanssa, jotka ymmärtävät, että vaativaa tukea tarvitsevien asiakkaiden hyvän elämän tuottaminen ei ole ilmaista. Se edellyttää riittävästi osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa, jolla on aikaa pysähtyä ja olla läsnä.

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys ja arvopohjainen toimija. Olemme hyvä ja luotettava kumppani kunnille. Yhdessä voimme rakentaa vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa yhteisen asiakkaamme luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat. Kuten diakonissoilla jo aikoinaan, työmme ytimessä on edelleen halu kohdata ihminen, kuunnella ja kysyä. ”Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä tarvitset?”

Diakonissalaitoksen lasten ja nuorten palvelut olivat esillä vuoden 2021 Kuntamarkkinoilla.

 

Osallistu, vaikuta, verkostoidu Kuntamarkkinoilla

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: