Ihmisarvo edellyttää hoitoon pääsyä ja hoidon turvaamista kaikille

15.7.2019

Huumestrategian on perustuttava holistiseen, kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, näyttöön perustuvaan tietoon sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön, kirjoittaa yksikönjohtaja Pirjetta Salomäki.  Päihdehoitoon pääsyä tulee helpottaa kontrollin ja rangaistusten sijasta ja palvelujen tulee olla yhdenvertaiset kaikkialla maassamme. 

Palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.

Suomi on osa maailmaa. Huumeiden vastaista taistelua emme voita pelottelulla, muureilla, rajoilla, rangaistuksiin tai kontrolliin perustuvalla huumepolitiikalla. Ihmisiä, jotka kokeilevat tai käyttävät säännöllisesti huumeita ja lääkkeitä päihtymistarkoitukseen, on kaikkialla. Meillä kaikilla on kosketus ihmisiin, jotka käyttävät huumeita, tiedostamme sen tai emme.  Huumeiden väärinkäyttäjiä on kouluissa, työpaikoilla, naapurissa. Huumeet voivat olla osa arkipäivää puolisolla, ystävällä, työtoverilla, lähipiirin lapsilla tai nuorilla. Kenellä tahansa. Kadulla näkyvä ja turvattomuutta herättävä huumeiden käytön ja rikollisuuden varjopuoli on vain pintaraapaisu yhteiskuntamme nykytilaan.

Syrjäytymisen vaarassa olevilta ja jo syrjäytyneiltä tai useilla mittareilla huono-osaisilta ei tule riistää ihmisarvoa. Rakenteellisesti ja turhalla vallankäytöllä ei tule ottaa osalta ihmisistä pois toivoa ja muutoksen mahdollisuutta. Yhteiskunnan tulee olla kaikille turvallinen paikka elää.

Kokonaisvaltaiset palvelut

Palveluohjausta ja apua tulee saada kynnyksettömästi esimerkiksi kaduilla ja oppilaitoksissa. Hoito päihdeongelmaan on turvattava matalalla kynnyksellä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yksilöllinen hoitopolku on rakennettava siten, että asiakkaan on tarvittaessa mahdollista saumattomasti päästä erikoistuneisiin avo -ja laitospalveluihin. Palveluissa asiakkaan tilanne tulee huomioida kokonaisvaltaisesti. Puheeksi tulee aina ottaa myös asumistilanne, toimeentulo, alaikäiset lapset, mahdolliset psyykkiset ja somaattiset sairaudet sekä esimerkiksi tuki opinto -ja työelämä polkujen osalta.

Päihdehoitokeskustelussa on vallalla vastakkain asettelu ja sitä tulisi vähentää. Tarvitsemme avo -ja laitoshoitoa, lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä hoitoja, ennalta ehkäisevää, kuntouttavaa ja haittoja vähentävää huumehoitoa. Pääasia on, että hoito on tarpeenmukaista ja riittävää.

Kaikkialle Suomeen huumehoidon yhdenvertaiset palvelut

Huumestrategian on perustuttava holistiseen, kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, näyttöön perustuvaan tietoon sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön. Päihdehoitoon pääsyä tulee helpottaa kontrollin ja rangaistusten sijasta.

Kaikki huumeita kokeilevat eivät sairastu päihderiippuvuuteen. Kun riippuvuus on syntynyt, se vaikuttaa laaja-alaisesti huumeita käyttävän henkilön ja hänen läheistensä elämään. Huumehoitopalveluissa on huomioitava yhdenvertaisuus, palveluita käyttävien osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys. Palveluiden kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin on sisällytettävä sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden tieto-taito-osaaminen.

Jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo eikä päihteidenkäyttö sitä vähennä. Syyttely lisää häpeän kokemusta, kunnioittava kohtaaminen luottamusta ja sitä kautta hoitoon sitoutumista.

 

Pirjetta Salomäki
Yksikönjohtaja
Diakonissalaitoksen Hoiva

Artikkeli on julkaistu ennen keskustelua huumeista Suomi-Areenalla 16.7.2018. Salomäki oli mukana keskustelussa. Hän oli tuolloin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n työntekijä. Salomäki siirtyi Rinnekotien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuonna 2023.

Lue lisää Rinnekodit Oy:n palveluista

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: