Diakonissalaitos kannattaa valvottuja käyttöhuoneita

14.9.2023

Diakonissalaitoksen etsivällä ja jalkautuvalla Tukialus-toiminnalla on ollut katuympäristössä noin 24 000 kohtaamista kohderyhmän ihmisten kanssa vuodesta 2018 alkaen. Meillä on erittäin hyvä, tarkka ja paikkansa pitävä tilannekuva katutason päihdekentästä sekä siihen liittyvistä tarpeista. Asiantuntijamme viettävät aikaa kymmeniä tunteja viikossa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien ihmisten kanssa, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai kiinnittyvät niihin heikosti.  

Henkilö istuu lattialla pää polviin nojaten.

Diakonissalaitos onkin esittänyt huumeidenkäytön rangaistusten tilalle hoidollisia ratkaisuja.  Näitä ovat muun muassa opioidikorvaushoidon ja muun päihdehoidon saatavuuden sekä hoidon laadun parantaminen ja valvotun käyttöhuonekokeilun käynnistäminen.

 

 Miksi kannatamme valvottuja käyttöhuoneita? 

  1. Valvottujen käyttöhuoneiden ansiosta vaikeasti tai heikosti muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kiinnittyviä ihmisiä voitaisiin tukea ja ohjata, sekä auttaa saavuttamaan heille tarpeenmukaiset muut palvelut, kuten päihdevieroitus- ja kuntoutuspalvelut, tuetut asumispalvelut sekä tukea rikoksettomaan elämään.
  2. Valvotut käyttöhuoneet täydentävät muita huumehaittoja vähentäviä toimintoja, ja niillä on myönteisiä vaikutuksia suonensisäisesti huumeita käyttävien terveyden ja turvallisuuden lisäksi yleiseen järjestykseen ja julkisten tilojen siisteyteen.
  3. Valvotuissa käyttöhuoneissa pystyttäisiin myös entistä tehokkaammin jäljittämään esimerkiksi uudet suonensisäisesti päihteitä käyttävien keskuudessa leviävät hiv-tartunnat sekä muut veri- ja sukupuoliteitse tarttuvat taudit, jotka kuuluvat tartuntatautilainsäädännön piiriin.
  4. Valvottujen käyttöhuoneiden valmiuteen kuuluisi myrkytys- ja yliannostusten riskien tunnistus, ehkäisy ja nopea vastalääke annostelu tarvittaessa. Esimerkiksi Norjassa ei valvotuissa käyttöhuoneissa ole tapahtunut yhtäkään yliannostuksiin johtanutta kuolemaa, vaan kaikki yliannostukset on tunnistettu ja hoidettu paikan päällä annettavalla nopealla tarpeen mukaisella vasta-aine lääkityksellä.
  5. Tällä hetkellä epähygieeniset käyttötavat ja -paikat aiheuttavat perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle tarpeetonta kuormaa pistoskomplikaatioina. Valvotuissa käyttöhuoneissa pystyttäisiin ehkäisemään vakavia infektioita, jotka synnyttävät yhteiskunnalle kustannuksia ja voivat koitua päihteitä käyttävän kuolemaksi.

 

Lisätietoa: 

Miinukka Tuominen-Hakoila, vaikuttamistyön päällikkö, 040 705 8256, miinukka.tuominen-hakoila@hdl.fi

Jarmo Kantonen, lääketieteellinen johtaja, 040 535 6730, jarmo.kantonen@hdl.fi

Lie lisää Tukialuksen työstä

 

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: