Kosovon romaninuorten tukemiseen haetaan uusia ideoita Suomesta

6.9.2019

Diakonissalaitoksen kansainvälinen toiminta sai tällä viikolla vieraita Kosovosta, jossa toteutetaan Eteenpäin elämässä – EqEII -hanketta yhteistyössä sikäläisen kumppanijärjestö VoRAE:n kanssa.

Kansalaisjärjestö VoRae sai tukea toiminnalleen Suomen vierailulla. Neljä henkilö keskustelee Diakonissalaitoksella.

 

Suomen opintomatkaan osallistuu kolme järjestön edustajaa, joille vierailu on jo toinen. Alkuvuonna 2017 he kävivät tutustumassa Diakonissalaitoksen ja erityisesti nuorten syrjäytymistä ehkäisevän Vamoksen toimintaan.

Ohjelmakoordinaattori Pirjo Sääskilahden mukaan tällä opintomatkalla syvennetään aiemmin opittuja asioita.

”Vamoksesta halutaan oppia lisää vaikutusten mittaamisesta, datan keräämisestä ja sen analysoinnista sekä samalla tutustua Vamoksen uusimpiin innovaatioihin työllistymisen edistämisessä”, Pirjo Sääskilahti kertoo.

”Toisena vahvana painopisteenä opintomatkalla on strategia- ja varainhankintakoulutus, jonka tavoitteena on auttaa VoRAE:tä kirkastamaan strategisia ja toiminnallisia tavoitteitaan sekä luoda varainhankintasuunnitelma tukemaan niitä.”

Lisäksi matkaan sisältyy vierailut Helsingin kaupungin yrityshautomoon, Diakonissalaitoksen eri työllistymishankkeisiin, ulkoministeriöön sekä osallistuminen Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnallisille neuvottelupäiville Oulussa.

Romaninnuorten osallisuuden vahvistamista

EqEII -hankkeen pääkohderyhmä on romaninuoret Kosovossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä heidän yhteiskunnallista osallistumistaan sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan työllistyä.

”Näihin tähdätään muun muassa konfliktinratkaisuleireillä, kansallisilla nuorisofoorumeilla, yrittäjyysvalmennuksella sekä yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä tapahtuvalla työharjoittelulla”, Pirjo Sääskilahti avaa toimintaa.

VoRaen ohjelmapäällikkö Vesa Batalli kertoo kuluneen viikon olleen intensiivinen. Oppia kotiin vietäväksi on saatu mm. ministeriövierailusta. – Saimme ymmärrystä siitä, mihin meidän tulisi fokusoida koskien rahoituksen lisäksi myös organisaatiomme kestävää kehitystä.  Suomessa olemme saaneet arvokasta tietoa erityisesti varainhankinnasta ja varainhankintastrategian lisäksi myös viestinnästä.

Diakonissalaitoksen kansainvälinen tiimi tukee VoRAE:ta hankkeen päivittäisessä toteuttamisessa, ja esimerkiksi koulutuksissa hyödynnetään Diakonissalaitoksen asiantuntijaosaamista. Samoin tuetaan kumppania verkostojen rakentamisessa.

VoRAE (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians) on kansalaisjärjestö, joka keskittyy kolmen vähemmistöryhmän – romanien, askaalien ja egyptiläisten tukemiseen Kosovossa. Sen toiminnan keskiössä ovat työllisyys, asuminen, koulutus sekä ihmis- ja kansalaisoikeudet. Kohderyhmistä vähiten tunnettu on askaalit, jotka ovat albanian kieltä puhuva pääasiassa Kosovossa, Albaniassa, Serbiassa ja Vojvodinassa elävä vähemmistökansallisuus.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: