Kuntapäättäjän happotestin oikeat vastaukset

9.5.2021

Tiedätkö, miten sinun kuntasi nuorilla menee? Kuntapäättäjän happotesti on Diakonissalaitoksen Vamoksen pikatesti, joka herättelee miettimään nuorten tilannetta Suomessa. Tältä sivulta löydät testin oikeat vastaukset sekä testissä käytetyt lähteet.

Kuvituskuva, jossa monivalintatehtävä

On tärkeää, että tulevaisuutta koskevat päätökset tehdään tietoon pohjaten, ja vaikutusta tulevien sukupolvien elämään peilaten. Haluatko olla päättäjänä rakentamassa tulevaisuutta? Testaa tietosi nuorten tilanteesta ja ota sen jälkeen selvää, miten nuoret omassa kunnassasi voivat.

Meidän mielestämme kaikkien julkisten, nuoria koskevien päätösten pohjalle tulisi tehdä nuorisovaikutusten arviointi – mitä mieltä sinä olet? Lue tiedotteemme: Kuntavaaliehdokas: tunnetko kuntasi nuorten tilanteen?  

Tee Kuntapäättäjän happotesti

Oikeat vastaukset ja testissä käytetyt lähteet

1 Nuorten määrä

Meitä suomalaisia on 5 525 292. Kuinka moni heistä on nyt 15–29-vuotias?

Oikea vastaus C, eli lähes 1 000 000. Suomessa on 966 300 15–29-vuotiasta nuorta. Lähes miljoonaan mahtuu monenlaisia nuoria, monenlaisia tilanteita. Jokaiselle pitäisi löytyä kuitenkin oma polku koulutukseen, työelämään ja sujuvaan elämään.
Lähteet: Tilastokeskus: http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaerak.html, Valtion nuorisoneuvosto: https://indikaattorit.tietoanuorista.fi/taustaindikaattorit/nuorten-maara-2

Ota selvää: Kuinka monta 15–29-vuotiasta Sinun kunnassasi on?

2 Sijoitetut lapset

Suomessa oli vuonna 2019 yhteensä 1 049 000 alaikäistä lasta. Kuinka moni heistä oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna?

Oikea vastaus B, eli lähes 20 000. Suomessa oli THL:n mukaan vuonna 2019 yhteensä 18 929 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Määrä lisääntyi 128 lapsella edellisestä vuodesta, ja pandemiavuoden 2020 luvut eivät ole vielä valmistuneet. Näistä lähes 20 000 lapsesta yli 4500 oli kiireellisesti sijoitettuja. Lähde: THL:n tilastoraportti 28/2020

Ota selvää: Kuinka kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta Sinun kunnassasi on?

3 Turvapaikan saaneet lapset

Miljoona lasta, miljoona erilaista tarinaa. Kuinka moni alaikäinen sai Suomesta turvapaikan viime vuoden 2020 aikana?

Oikea vastaus A, eli 754. Maahanmuuttoviraston mukaan Suomesta sai turvapaikan vuonna 2020 yhteensä 754 alaikäistä eli 0–17-vuotiasta lasta. Lähde: Maahanmuuttoviraston tilastot

Ota selvää: Kuinka paljon pakolaistaustaisia lapsia ja nuoria Sinun kunnassasi on?

4 Mielenterveys

Mielenterveyden haasteet ovat kasvava pulma monimutkaistuvassa maailmassa. Kuinka moni suomalainen nuori on käyttänyt mielenterveyspalveluita?

Oikea vastaus B, eli 14 %. Nuorisobarometrin mukaan 14 % kyselyyn vastanneista nuorista oli käyttänyt mielenterveyspalveluita. Lähde: Nuorisobarometri 2020

Ota selvää: Kuinka paljon nuoria mielenterveysasiakkaita Sinun kunnassasi on? Millä tolalla mielenterveyspalvelut kunnassa ovat, ja kuinka nopeasti apua on mahdollista saada?

5 Koulupudokkuus

Kuinka suuri osuus tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista keskeytti opintonsa eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuona 2018/2019?

Oikea vastaus B, eli 5,9 % opiskelijoista. Tilastokeskuksen mukaan 5,9 prosenttia tutkinto-opiskelijoista keskeytti opintonsa jatkamatta muualla lukuvuonna 2018/2019. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,0, ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 9,4, ammattikorkeakoulutuksessa (ammattikorkeakoulututkinnot) 7,5 ja yliopistokoulutuksessa (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,8 prosenttia. Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen

Ota selvää: Kuinka moni Sinun kuntasi opiskelijoista keskeytti opintonsa jatkamatta muualla? Kysy myös, miksi näin.

6 Työttömyys

Kuinka monta alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa Suomessa oli helmikuussa 2021?

Oikea vasta B, eli 39 000. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 2021 oli yhteensä 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Määrä oli 9000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Lähde: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus

Ota selvää: Kuinka paljon työttömiä nuoria on Sinun kunnassasi?

7 Neet-nuoret

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osuus on (onneksi!) laskenut huomattavasti parin viime vuoden aikana. Kuinka moni 20–24-vuotias oli vuonna 2018 kokonaan vailla työ- tai koulutuspaikkaa?

Oikea vastaus C, eli noin 38 000 nuorta. Suomessa oli Sitran ”Millä hinnalla”-selvityksen (2021) mukaan vuonna 2018 noin 38 000 nuorta 20–24-vuotiasta työn ja koulutuksen ulkopuolella. Prosentuaalisesti osuus on 11,8 %, kun se vielä vuonna 2015 oli 15,1 %. Lähde: Sitran Millä hinnalla -selvitys

Ota selvää: Kuinka paljon työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria Sinun kunnassasi on?

8 Toimeentulotuen saajat

Reilu 288 000 kotitaloutta sai vuonna 2020 Kelan myöntämää perustoimeentulotukea. Kuinka moni tuen saajista oli 18–24-vuotias?

Oikea vastaus C, eli noin 76 000. Vuonna 2020 Kelan myöntämän perustoimeentulotuen saajista 76 451 oli 18–24-vuotias. 25–34-vuotiaita oli 83 816. Perustoimeentulotuen tarve painottuu nuoriin ikäluokkiin. Erityisesti 18–24-vuotiaat ovat yliedustettuina tuen saajissa. Alle 25-vuotiaita ammattiin valmistumattomia nuoria koskee muita tiukemmat ehdot työttömyysturvassa. Tämän lisäksi nuorilla on vanhempia ikäluokkia harvemmin säästöjä. Myös koronaepidemian hillitsemiseksi tehdyt rajoitukset ja niistä aiheutuneet lomautukset iskivät nuoriin, mikä näkyi nopeasti perustoimeentulotuen tarpeen lisääntymisenä erityisesti nuorissa ikäluokissa. Lähde: Toimeentulotuen tietopaketti – kela.fi

Ota selvää: Kuinka paljon nuoria perustoimeentulotuen saajia Sinun kunnassasi on?

9 Asunnottomuus

Suomessa on 4341 asunnotonta ihmistä. Kuinka moni heistä oli vuonna 2020 alle 25-vuotias?

Oikea vastaus A, eli noin 850.  Suomessa oli Vailla vakinaista asuntoa ry:n mukaan vuonna 2020 yhteensä 854 alle 25-vuotiasta asunnotonta.

Suomessa asunnottomuus ei juurikaan näy katukuvassa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että kaksi kolmasosaa (64 %) yksinelävistä asunnottomista yöpyy tuttavien luona. Ulkona nukkuvat asunnottomat hakeutuvat tyypillisesti piiloon katseilta esimerkiksi metsiin, rappukäytäviin, avoimiin liiketiloihin tai ensisuojiin. Heitä vuoden 2020 lopulla oli 721 henkilöä. Maantieteellisesti asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle, jossa oleskelee yli puolet Suomen asunnottomista. Vuonna 2020 asunnottomuutta esiintyi sadassa Manner-Suomen kunnassa. Lähde: Vailla vakinaista asuntoa ry

Ota selvää: Kuinka paljon asunnottomia ja asunnottomia nuoria Sinun kunnassasi on?

10 Huumeidenkäyttö

Nuoria huumeiden ongelmakäyttäjiä on Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan Suomessa arvioitiin olevan jopa 44 300 amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjää. Kuinka moni heistä oli 15–24-vuotias?

Oikea vastaus C., eli 7000–7800. Duodecim-lehdessä 03/2020 julkaistun tutkimuksen mukaan 7000–7800 eli viidennes amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjistä oli 15–24-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan Suomessa on nuorten ongelmakäyttäjien sukupolvi, joka on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Lähde: Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa vuonna 2017

Ota selvää: Mikä huumetilanne on Sinun kunnassasi?

Lue tiedotteemme: Kuntavaaliehdokas: tunnetko kuntasi nuorten tilanteen?  

Tilaa Vamoksen uutiskirje

Lisätietoa

Terhi Laine, johtaja, Diakonissalaitoksen Vamos, terhi.laine@hdl.fi, 0400 237 775
Jenni Sarolahti, viestintäpäällikkö, Diakonissalaitos, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: