Kyberturvataidot kuuluvat kaikille

27.6.2023

Kun puhumme kyberturvallisuudesta, emme tarkoita ainoastaan virusten torjuntaa tai hakkereiden tekemiltä rikoksilta suojautumista, vaan monipuolista, arkeemme sisältyvää kokonaisuutta, jonka hahmottaminen vaatii paljon tietoa ja osaamista. Kyberturvallisuus ja tietoturvataidot ovat yksi erittäin merkityksellinen osa digitaalista osaamista, kirjoittaa Vamoksen Digistä voimaa -hankkeessa työskentelevä Katriina Räisänen.

Siniseen puakutunut vaaleahiuksinen nainen seisoo sinistä taustaa vasten ja katsoo kameraan.

Tieto on valtaa, ja tiedosta paitsi jääminen heikentää ihmisen osallisuutta yhteiskuntaan. Suuri osa arjessa, erityisesti työssä ja koulutuksessa tarvittavasta digitaalisesta osaamisesta syntyy työssä ja koulutuksessa. Tämän vuoksi digitaalisen osaamisen kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa oleville henkilöille, kuten työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, on erittäin tärkeää.

Vamos on mukana kummiorganisaationa vuonna 2023 alkaneessa Kansalaiskyberteko-kampanjassa. Haluamme tarjota nuorillemme mahdollisuuksia oppia uusia ja ajassamme kriittisen tärkeitä taitoja. ​Lisäksi haluamme tehdä monipuolista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja olla mukana tukemassa nuorten digitaitojen kehittämistä.​ Kansalaiskyberteoilla tarkoitetaan pieniä tekoja, joilla on suuri vaikutus. Kansalaiskyberteot vahvistavat yhteiskuntaa ja auttavat meitä vahvistamaan digiturvataitojamme.

Erityisryhmät tulee huomioida matkalla kohti yhdenvertaisempaa digitaalista yhteiskuntaa

Digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta elämiimme ei voi vähätellä. Yhteiskunnassamme ei ole mahdollista toimia täysivaltaisesti ilman digiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki tulisi tehdä digitaalisuuden tai teknologisen kehityksen ehdoilla. Meidän tulisi sen sijaan olla kiinnostuneita siitä, kuinka nämä kehitykset elämäämme ja mahdollisuuksiamme muokkaavat.

​Esimerkiksi tekoälyn vaikutus yhteiskuntaamme kasvaa koko ajan, ja se muovaa työnteon tapoja jo ennennäkemättömillä tavoilla. Meidän tulee ymmärtää, kuinka meihin vaikutetaan ja miksi, eikä ymmärryksemme lisäänny muuten kuin tietoa lisäämällä.

Tarvitsemme kaikille avoimia ja epävirallisia oppimisympäristöjä sekä tukea ja palveluita, jotka on suunniteltu ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ehdoilla, käyttöön ja tueksi. Erityisen tuen tarpeessa voivat olla esimerkiksi henkilöt, joilla on kielellisiä haasteita, oppimisvaikeuksia tai neurokehityksellisiä häiriöitä. Myös matalampi toimeentulo asettaa henkilöt haavoittuvaan asemaan digitaalisten taitojen osalta, sillä ajanmukaisten laitteiden hankinta ja ylläpito vaatii suuria rahallisia panostuksia.

Kuvio työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten digitaidoista

Digistä voimaa -hankkeessa luotu jaottelu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten digitaidoista

Nuoret ja yritykset mukaan digitaalisen turvallisuuden parantamiseen

Toukokuussa 2023 järjestimme yhteistyössä Kansalaiskyberteon, Solitan, Fujitsun, Drumin sekä Digi- ja väestötietoviraston kanssa työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille päivän mittaisen hackathonin. Hackathonin teemana oli kyberturvallisuus nuorten elämässä, ja sen tarkoituksena oli ratkaista kyberturvallisuuteen liittyvä haaste. ​Tapahtumassa oli mukana yli 20 nuorta, jotka kehittivät päivän aikana erilaisia ratkaisuja kyberturvallisuuden parantamiseksi. ​Päivä oli huikea, ja hackathonin voitti Digitalents Academyn nuorten idea tekoälyä hyödyntävästä sovelluksesta, jonka tarkoituksena on vastata oman datan ja evästeiden tallentamiseen liittyviin turvallisuushuoliin.​

Digistä voimaa -hanke päättyy elokuussa 2023, ja olemme kiitollisia kaikesta yhteistyöstä, jota olemme saaneet laajan verkostomme kanssa tehdä, niin kyberturvallisuuden kuin muidenkin aiheiden tiimoilta. Kaikissa hankkeen kouluttamissa yhteisöissä kyberturvallisuus ja verkkorikollisuus ovat olleet puhutuimpia aiheita. Kyberturvallisuuteen liittyvälle, helposti saavutettavalle tiedolle on siis tarvetta. Työtä jatketaan Vamoksessa, ja myös Kansalaiskyberteko-kampanja jatkuu vuoden 2023 ajan.

 

Tekstin kirjoittaja Katriina Räisänen työskentelee Vamoksessa projektityöntekijänä. Katan tavoitat sähköpostitse osoitteesta katriina.raisanen@gmail.com.

Digistä voimaa -hankkeen (2021 – 2023) tavoite on parantaa nuorten digitaitoja, ja sen rahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan osana Unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: