Kykymme auttaa heikoimmassa asemassa olevia vahvistui

23.4.2020

Diakonissalaitoksen säätiön valmiudet vastata yhteiskunnan haasteisiin paranivat vuonna 2019. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodin ja tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita valtakunnallisesti.

 

Diakonissalaitos on vahva sote-toimija etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös muissa Suomen kasvukeskuksissa. Vuoden lopussa kehitysvamma- ja autismikirjonpalveluja tuottava Rinnekoti yhdistyi Diakonissalaitokseen. Tämän myötä Diakonissalaitoksesta tuli Suomen suurin erityisryhmien sosiaalipalveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys.

”Meillä on nyt vahvaa ja monipuolista erityisryhmien osaamista, jonka avulla tuotamme laadukkaita palveluita ja ehkäisemme syrjäytymistä”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.

Talous vahvalla pohjalla

Diakonissalaitoksen talous on vakaalla pohjalla ja operatiivinen liiketoiminta oli vuoden 2019 osalta voitollista.

”Yhteiskunnallisena yrityksenä ensisijainen tavoitteemme on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Meille kannattava liike- ja sijoitustoiminta on ennen kaikkea väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Mitä paremmin onnistumme, sitä enemmän voimme laittaa hyvän kiertämään”, Holmström kertoo.

Viime vuonna Diakonissalaitos käytti lähes 4 miljoonaa euroa yleishyödyllisen diakoniatyöhön. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sijoitettiin yli miljoona euroa.

  • Varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2019 olivat 116 M€, kun edellisenä vuonna ne olivat 77 M€. Tuotot kasvoivat, johtuen Rinnekodin yhdistymisen synnyttämästä laskennallisesta fuusiovoitosta (40 M€). Ilman sitä tuotot olivat suunnilleen edellisen vuoden tasolla.
  • Tilikauden ylijäämä oli 96 M€ (alijäämä -0,4 M€ vuonna 2018). Ylijäämä johtui Terveystalo Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta (55 M€) sekä Rinnekodin yhdistymisen laskennallisesta fuusiovoitosta (40 M€). Ilman edellä mainittuja kertaluontoisia eriä tilikauden ylijäämä olisi ollut hieman yli 1 M€.
  • Varsinaisen toiminnan tulos oli 36 M€ (-5 M€ vuonna 2018). Ilman laskennallista fuusiovoittoa varsinainen toiminta olisi jäänyt noin 4 M€ alijäämäiseksi.
  • Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2019 lopussa noin 349 miljoonaa euroa (268 M€ vuonna 2018). Omaisuudesta kiinteistöjen osuus oli 46 %, korkosijoitusten osuus 47 % ja osakesijoitusten osuus 7 %. Omavaraisuus vuoden 2019 päättyessä, sisältäen Rinnekodin, oli 83 % (88 %).

Työtä sydän mukana

Viime ajan korona-epidemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta Diakonissalaitoksen tulevaisuus näyttää positiiviselta. Arvopohjainen toiminta, keskittyminen ydinosaamiseen sekä toiminnalliset parannukset myötävaikuttavat siihen, että säätiöllä on vahva perusta toteuttaa perustehtäväänsä. Vuonna 2020 Diakonissalaitos panostaa erityisesti henkilöstöön.

”Tulevaisuuden menestyksen avain on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Haluamme olla sote-alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin”, Holmström sanoo.

Lue lisää Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Katso video toiminnastamme 2019

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: