Koulumaailma tehdään tutuksi maahanmuuttajaperheille Vantaalla

9.10.2020

Alakouluikäisen opiskelumateriaalia. Maahanmuuttajataustainen lapsi saa nämä käyttöönsä Eteenpäin-hankkeen toiminnoissa.

Maahanmuuttajataustainen lapsi ja hänen perheensä saa tukea koulunkäyntiin liittyvissä asioissa Vamos Vantaan Eteenpäin-hankkeella. Vamoksen tiloissa Myyrmäessä pidetään lasten opintopiiriä ja tavataan lasten vanhempia, mutta työtä tehdään myös Länsi-Vantaan kouluilla. Pähkinärinteen koulun rehtori Tiina Kärkkäinen pitää tärkeänä, että huoltajat saavat tietoa, miten suomalainen koulumaailma toimii ja että lapsia tuetaan vapaa-ajalla erilaisten harrastusten pariin. 

Vantaan koulumaailma on Eteenpäin-hankeen valmentajille Idiris Farahille ja Shirwa Gurhanille tuttu. Hanke on ollut käynnissä jo useamman vuoden, ja etenkin somalinkieliset vantaalaiset vanhemmat ovat saaneet hankkeen kautta mahdollisuuden osallistua lastensa koulukäyntiin. ”Suurin ongelma vanhemmilla on usein kielimuuri”, kertoo valmentaja Idiris Farah. ”Jos vanhemmat eivät osaa suomea, heidän on vaikea seurata lapsen koulunkäyntiä Wilman kautta tai avustaa läksyjen tekemisessä”. Usein Vantaan Vamoksessa vanhempien kanssa tehtävä työ onkin kääntämistä ja avustamista yhteydenpidossa opettajaan. Myös sähköisen Wilma-järjestelmän käyttöä on harjoiteltu yhdessä.

Valmentajat paikalle kouluille

Shirwa ja Idiris myös jalkautuvat Länsi-Vantaan kouluille säännöllisesti. Esimerkiksi Pähkinärinteen koululla he ovat olleet mukana välituntiliikunnan ja -valvonnan järjestämisessä. Toisinaan on avustettu myös koulun omassa läksyparkissa. Pähkinärinteen koulun rehtori Tiina Kärkkäinen löytää helposti asioita, joihin S2-perheiden suhteen täytyy tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Hänen mielestään lasten tunne- ja kaveritaitoja tulisi edistää ja ohjata heitä aktiivisesti harrastusten pariin. Lisäksi etenkin äitien kotouttamiseen ja kielen oppimiseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja vanhempia olisi tiedotettava paremmin oppilashuollon ja erityisen tuen palvelujen myönteisistä vaikutuksista. Vantaalla työtä riittänee tällä saralla tulevaisuudessakin – Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki.

Vanhemmat aktiivisesti mukaan lapsen koulutyöhön

Maahanmuuttajaperheiden ja koulun välistä yhteistyötä edistetään Eteenpäin-hankkeessa aktiivisesti. ”Mielestäni tulevaisuudessa on ratkaisevaa, että maahanmuuttajavanhempia koulutetaan suomalaisen koulunkäynnin käytänteistä. Heidän pitää ymmärtää, mitä kaikkea koulutyöhön liittyy ja mitä se vaatii. Suomessa vanhempien odotetaan aktiivisesti osallistuvan lasten koulunkäyntiin, mikä ei välttämättä ole niin tavallista muualla maailmassa”, kertoo valmentaja Shirwa Gurhan. ”Maahanmuuttajaperheiden ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää lapsen oppimisen edistämisen kannalta.”

Eteenpäin-hanke on STEAn rahoittamaa toimintaa. Rahoituspäätös on tällä hetkellä vuoden 2020 loppuun asti ja jatkorahoituksen varmistaminen on parhaillaan työn alla.

Kirjoittaja Tiina Alanko työskentelee valmentajana Vamos Vantaalla. 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit