Monimuotoisuus on työyhteisön supervoima

11.9.2020

Monimuotoisuus ja vähemmistöjen huomioiminen työpaikalla on perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys. Toteutuakseen se vaatii tiedon lisäämistä sekä johdon ja rekrytoijien sitoutumista asiaan, muistuttaa Heidi Harju Helsinki Pride 2020 -viikolla.

Heidi Harju, puolivartalokuva.

 

Katso hetki ympärillesi työpaikallasi tai palauta mieleesi lähimmät työkaverit ja esihenkilöt. Kuuluuko porukkaan monipuolisesti erilaisia ihmisiä? Eri ikäisiä, eri kulttuureista tulevia, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia? Entä eri koulutustaustan omaavia? Monimuotoisella työyhteisöllä on tutkitusti positiivisia vaikutuksia työntekijöille sekä työnantajalle: työntekijöiden hyvinvointi, luovuus sekä tehokkuus kasvavat, mielikuva työnantajasta muuttuu positiivisemmaksi ja ihmisten välinen vuorovaikutus paranee.

Tein syksyllä 2019 Erasmus+ harjoittelun Etelä-Ruotsissa, Malmössä. Työskentelin kaksi kuukautta nuorisotyötä tekevässä järjestössä nimeltä Fryshuset. Jo ensimmäisinä työpäivinä huomasin työyhteisön olevan monella tavalla monimuotoisempi verrattuna kokemuksiini suomalaisista työyhteisöistä. Sen lisäksi, että työntekijät tulivat lukuisista eri maista ja puhuivat monia eri kieliä, heidän ammatilliset taustansa vaihtelivat huomattavasti. Kaikki eivät olleet sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen käyneitä, vaan erilaiset koulutustaustat täydensivät työyhteisön osaamista. Työyhteisöön kuului myös kokemusasiantuntijoita sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Sateenkaarevat ihmiset osana sosiaalialan työyhteisöä

Sosiaalialalla on totuttu kohtaamaan erilaisista taustoista tulevia ja vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja hyvinvoinnin ymmärretään olevan monen asian summa. Työntekijöiden osaaminen seksuaalisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen ei kuitenkaan kokemukseni mukaan edelleenkään ole samalla tasolla muiden hyvinvoinnin osa-alueiden kanssa. Moni ammattilainen kokee sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhumisen vaikeaksi asiakkaan kanssa.

Fryshusetissa koin konkreettisesti, miten paljon hyötyä oli työyhteisön sisältä löytyvästä monimuotoisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta. Fryshusetin Värmestuga tarjosi asunnottomille nuorille lämpimän yönviettopaikan ja mahdollisuuden ruokailuun ja peseytymiseen. Paikka onnistui tavoittamaan myös sateenkaarevat ihmiset ja heidät huomioitiin toiminnassa hienosti. Tähän vaikutti merkittävästi se, että paikan henkilökunnassa oli itsekin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä. He osasivat huomioida sateenkaarinuorten toiveet ja ottaa luontevasti puheeksi vaikeana pidettyjä aiheita. Paikan seinillä oli pysyvästi sateenkaarilippuja, jotka toimivat sateenkaareville ihmisille viestinä turvallisesta tilasta. Liput myös herättivät ajoittain keskusteluja, joiden kautta sateenkaarivähemmistöön kuulumattomat ihmiset saivat uutta tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

Sateenkariliput esiin – myös Pride-viikon jälkeen

Monimuotoisuus ja vähemmistöjen huomioiminen työpaikalla on perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys. Toteutuakseen se vaatii tiedon lisäämistä sekä johdon ja rekrytoijien sitoutumista asiaan.

Helsinki Pride -viikolla moni organisaatio ja yhteisö on nostanut sateenkaariliput näyttävästi esille, ja se on hieno asia. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita konkreettisia tekoja moninaisuuden huomioimiseksi ja lisäämiseksi työpaikoilla.

Heidi Harju

Heidi Harju työskenteli koordinaattorina Diakonissalaitoksen Vamos Urapalveluissa. Artikkelia on päivitetty marraskuussa 2022.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: