Korkeakoulu tukee! Suurhankkeella kohti parempaa opiskelijahyvinvointia

29.9.2021

Yhteensä 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja kolmannen sektorin toimijaa on käärinyt hihansa opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen tukemiseksi. Opiskelijoiden hyvinvointi on Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeen keskiössä. Hanke tavoittaa  jopa 36 200 opiskelijaa. 

Kolme naista istuu pöydän ääressä.

Etäopiskelu ja -työskentely tulivat kertarysäyksellä osaksi arkeamme pandemia myötä. Muutos on voinut olla musertava erityisesti opiskelijoille, jotka ovat joutuneet selviytymään uudessa ja ainutkertaisessa elämänvaiheessa verkkoyhteisöllisyyden voimin.

“Jo ennen etäopiskeluun siirtymistä monilla korkeakouluopiskelijoilla on ollut haasteita jaksamisen, elämänhallinnan ja mielenterveyden kanssa, ja pandemian vaikutuksesta haaste on syventynyt entisestään”, toteaa projektipäällikkö Leea Naamanka Diakista.

Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettu pandemian aikana ja sen jälkimainingeissa monissa korkeakouluissa osana perustoimintaa. Lisäksi toimeen on nyt ryhdytty laajalla hankeyhteistyöllä, jossa on mukana 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa tai muuta järjestökumppania, yhtenä kumppanina Vamos.  

Tukipalvelut opiskelijoille

Hankkeessa on jo kehitetty useita matalan kynnyksen palveluita opiskelijoille. Osa tukitoimista on oppilaitoskohtaisia ja osaa kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa. Käytännönläheisten ja opiskelijan arjessa näkyvien uusien tukimuotojen lisäksi hankkeen keskeinen tavoite on myös luoda korkeakouluille opiskelijahyvinvoinnin malli.

Vamoksen tavoitteena hankkeen osatoteuttajana on olla mukana tässä opiskelijahyvinvoinnin mallin kehittämisessä ja sen lisäksi tarjota intensiivistä, matalan kynnyksen valmennusta korkeakouluopiskelijoille, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen tai vaikeuksia arjen hallinnassa ja jaksamisessa.

Lisätietoa

Diak: 
Projektipäällikkö Leea Naamanka, leea.naamanka@diak.fi, p. 050 339 8910

Diakonissalaitos: 
Yksikönjohtaja Minna Kestilä-Suopajärvi, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi, p. 050 502 2321
Valmentaja Nina Hammarberg, nina.hammarberg@hdl.fi, p. 050 477 4741

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina ovat mukana korkeakouluista Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu, opiskelijakunnista KAMO, O’Diako ja TUO ja järjestökumppaneista Nyyti ry sekä Diakonissalaitoksen Vamos.
Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen toiminta-aika on 6.4.2021–31.12.2023.

Hankkeen kotisivuille

 

Seuraa ja osallistu myös somessa tunnisteilla
#korkeakoulutukee #universitysupports

 

Kirjoittaja Nina Hammarberg työskentelee OHJY-hankkeessa valmentajana.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: